Parterne i projektet

Maskinkørekortet er udviklet i samarbejde mellem Skive Tekniske Skole og Træets Arbejdsmiljøudvalg. Viderudvikling er sket i samarbejde mellem Herningsholm Erhvervsskole, Skive Tekniske Skole og Træets Arbejdsmiljøudvalg.

Projektet er finansieret af Træets Uddannelsesfond og Industriens Branchearbejdsmiljøråd (nu BFA-I).

Træets Uddannelser samt en række af landets importører og forhandlere af maskiner og udstyr til møbel- og træindustrien har velvilligt bidraget med materialer.

Træets Arbejdsmiljøudvalg

Arbejdsmiljøindsatsen fra Branchens organisationer sker gennem samarbejdet i Træets Arbejdsmiljøudvalg der blev etableret i jan. 2000

Træets Arbejdsmiljøudvalg er nu et underudvalg under Branchefælleskabet for arbejdsmiljø i industrien BFA-I, og har til formål at fastlægge rammerne for parternes arbejdsmiljøindsats inden for træ- og møbelindustrien.

Udvalgets vision er, at træ- og møbelindustrien skal være en sikker, sund og udviklende branche at arbejde i.

Udvalget er sammensat på følgende måde:

  • 2 repræsentanter fra Fagligt Fælles Forbund (3F)
  • 1 repræsentant for Træ og møbelindustens arbejdsgivere (TMI) (sekretær)
  • 1 repræsentant fra Lederne
  • 1 repræsentant for Dansk Byggeri (BYG)
Fakta
Udvalgets primære opgave er, at udarbejde og gennemføre projekter og andre aktiviteter, der kan støtte op om arbejdsmiljøindsatsen i træ- og møbelindustrien.

Aktiviteterne financieres af organisationerne med tilskud fra BFA-I og andre relevante fonde.

Baggrunden

Arbejdsulykker og arbejdsbetingede lidelser kan ofte relateres til mangelfuld instruktion eller viden.

Det vil vi gøre noget ved - derfor har vi udarbejdet "Maskinkørekortet" som har til formål at forebygge ulykker og arbejdsbetingede lidelser i Træ- og Møbelindustrien.

Maskinkørekortet er en central ressource, hvor det er muligt at finde oplysninger, træne, gennemføre test, samt at erhverve et personligt Maskinkørekort.

Maskinkørekortet er først og fremmest et tilbud til virksomhederne om et værktøj, der kan bidrage til større kvalitet i sikkerhedsarbejdet.

Maskinkørekortet er også et oplagt værktøj for landets uddannelsesinstitutioner.

Fakta
Maskinkørekortet erstatter ikke instruktion og oplæring - men er et supplement hertil

Personerne bag

Styregruppe:

Formand: John Villadsen, Fagligt Fælles Forbund (3F),
Næstformand: Kåre Sørensen, for Træ og møbelindustrien (TMI)
Birgitte Winge, Træ og møbelindustrien (TMI)
Jannie Andersen, Fagligt Fælles Forbund (3F)
Vakant, Dansk Byggeri
Jesper Juul Sørensen, Dansk Byggeri
Ole Egemose, Snedkernes Uddannelser

Ide og koncept:

Skive Tekniske Skole
Træets Arbejdsmiljøudvalg

Forfattere:

Kjeld Sørensen- Træ Industri Byg (TIB)
Torben Andersen - Skive Tekniske Skole
Gert Martinussen - Skive Tekniske Skole
Ole Østergaard - Skive Tekniske Skole
Kim Bøhmert - Træets Arbejdsgivere (TA)
Michael Eirup - Træ og Møbelindustrien (TMI)
John Villadsen - Fagligt Fælles Forbund (3F)

Web:

Kurt Pedersen - Skive Tekniske Skole
Torben Andersen - Skive Tekniske Skole
Gert Korsgaard - Skive Tekniske Skole

Layout, foto og grafik:

Torben Andersen - Skive Tekniske Skole
Gert Korsgaard - Skive Tekniske Skole

Kontaktpersoner

Ved henvendelser omkring anvendelse og drift af maskinkørekortet, samt ved ønske om at blive godkendt som instruktør, kan du kontakte Ole Egemose i Sekretariatet for Snedkernes Uddannelser på 20 32 65 11

Ved ønske om rådgivning og vejledning i forbindelse med etablering og organisering af maskinkørekortet på virksomheden kan du kontakte formanden for styrergruppen John Villadsen
john.villadsen@3f.dk

En særlig tak til..

Det ville ikke have været muligt at udvikle dette materiale uden hjælp og bistand fra:

tib.gif
Træ Industri Byg

TA.gif
Træets Arbejdsgiverforening

ibar_logo.gif

Branchefælleskabet for arbejdsmiljø i industiren bfa-i.dk

junget_logo.gif
Junget A/S

lindlarsen_logo.gif
LindLarsen

nicholaisen.gif
Nicholaisen A/S

Homag_logo.gif
Homag Danmark

tu.gif
Træets Uddannelser

danengros.gif
dan en gros

logo_unimerco.gif
Unimerco

sts.gif
Skive Tekniske Skole

p-v-logo.gif
Profil Værktøj

Gå til: