Anvendelse

bandsav_anv.jpg

Båndsaven anvendes både indenfor møbel- og bygningsindustrien til flækning af planker og brædder, samt kurveskæring af emner.

Fakta
 • Der skal altid være adgang til en letforståelig brugsanvisning på dansk.
 • Brugsanvisningen skal beskrive / illustrere maskinens funktion og hvordan den betjenes.
 • Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om særlige risici, samt anvisninger på, hvordan relevant sikkerhedsudstyr skal anvendes.
 • Brugsanvisningen er et værktøj, der medvirker til at sikre, at operatøren er bevidst om maskinens funktion og betjening.

Klik på ikonet for at se en båndsav i arbejde

Arbejdsfunktioner

Det øverste båndsavshjul er stilbart i højden for på- og afmontering af klingen. På nyere båndsave, er der et diagram til aflæsning af korrekt klinge tilspænding Bordplanet anvendes til understøtning af emner og til montering af sideværts justerbart sideland.

På nogle typer båndsave kan bordplanet kippes op til 22 grader, dette anvendes til smigskæring på langs af emnerne. Båndsavklingestyrets funktion er at styre klingen i savsnittet. Båndsavklingen styres i ryggen og på begge klingesider af to styreanordninger, et over og et under båndsavsplanet.

Sidestyret justeres, så det får en let berøring af klingesiderne under bearbejdningen.

Bagstyret justeres ud og ind i forhold til klingebredden. Ved tomgang skal der være en afstand på 1,5 til 2,0 mm mellem bagstyr og bagkanten af klingen. Bundklodsen i arbejdsbordet skal støtte emnerne ved skærestedet og være med til at styre klingen samt beskytte tænderne på denne.

Fakta
Savklingens tykkelse må ikke være større end 1/1000 af klingehjulsdiameteren

Se videoeksempler på hvordan båndsaven anvendes til:

Opstilling

Klargøring af arbejdspladsen

Før opstillingen påbegyndes skal arbejdspladsen klargøres således at opstilling af maskinen kan foregå fuldt forsvarligt

 • Der skal være rengjort og ryddeligt ved arbejdsstedet
 • Lysforhold skal være så operatøren har ordentligt udsyn til maskinen og de nærmeste omgivelser
 • Båndsaven skal være rengjort inden den egentlige opstillingsproces påbegyndes.

Inden prøvekørsel

Inden prøvekørsel foretages følgende procedure:

 • Hovedafbryderen skal være afbrudt og sikret mod aktivering
 • Kontrol at der er monteret korrekt klingetype i forhold til arbejdsopgaven
 • Kontroller at klingen er skarp og har korrekt udlægning. Klinger med revner må ikke anvendes. Se mere under værktøjer
 • Kontroller på om klingestramheden passer til klingetypen
 • Kontroller at klingestyret er monteret og indstillet korrekt, både over og under bordplanet
 • Kontroller at sporet i bundklodsen i bordplanet ikke er væsentlig større end savsnittet og at klodsen er i plan med maskinbordet.
 • Højden på det øverste klingestyr og visir indstilles så det er så tæt ned mod at det ikke er muligt at få fingre/hænder under klingestyret under bearbejdningsprocessen.
 • Indstil sidelandet til arbejdsopgaven, ved bredde- /tykkelsesskæring
 • Opdages der fejl og mangler på båndsaven, klingestyret og klingen undervejs, rapporteres dette så snart fejlen/fejlene opdages
 • Maskinen må ikke startes før alle fejl er udbedret
Fakta
Når indstillingen er afsluttet, skal alle løsnede skruer og håndtag efterspændes

Her kan du se video med et eksempel på hvordan man:

Prøvekørsel

Inden opstart af maskinen skal du altid kontrollere :

 • at afskærmning af båndhjul er forsvarlig lukket
 • at klingestyret med visir er indstillet i korrekt højde
 • at klingen ikke kommer i kontakt med båndsavens afskærmning
Fakta
Efter prøvekørsel anbringes diverse håndværktøj og måleværktøj på deres faste plads ved maskinen.
Vær særlig opmærksom på ikke at bære beklædningsgenstande, der kan være årsag til ulykker

Drift

baandsav_svejfe_zoom.jpgUnder drift følges følgende procedure :

 • Kontroller at træet ligger stabilt mod maskinbordet, så det ikke vipper under bearbejdningsprocessen
 • Kontroller at trykket mod sidelandet bliver ensartet og at emnet ikke vipper sideværts
 • Der skal benyttes rullebuk eller bordforlænger, ved skæring af lange emner, så emnet ikke vipper
 • Kontroller at råtræet er fri for fejl og fremmedlegemer inden det bearbejdes - defekte emner kasseres.

baandsav_deling_zoom.jpg

 • Ved skæring, holdes fingrene samlet og hånden knyttes. Der anvendes stødpind til længdesavning
 • Hold løbene øje med, at klingen løber korrekt, der skal ved tomgang til stadighed være 1-2 mm mellem klingens bagside og bagstyret. Ved bearbejdning må klingens bagside berøre bagstyret let.
 • Hold løbende kontrol med båndsavklingens tilstand. Vær opmærksom på unormal støj fra båndsaven og kontroller savsnittet på de skårne emner
 • Maskinen må ikke forlades uden at den er stoppet, og aldrig før at alle bevægelige dele står helt stille
 • Savning af kantstillede emner skal udføres med anlægsvinkel og stødpind
 • Arbejdsområdet skal til stadighed holdes ryddelig og rengjort

baand_flaekning_stoedpind.jpg

Fakta
Fingrene må aldrig sættes bag ved emnet for at skubbe det igennem maskinen
Der må aldrig foretages justeringer af klingestyr eller klingetilspændingen når maskinen er i drift
Løber klingen ikke korrekt skal maskine omgående standses og fejlretning foretages

Vedligeholdelse

Generelt skal båndsave altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i den for maskinen tilhørende brugsanvisning. En grundig rengjort maskine er af stor betydning for sikkerheden. Regelmæssig rengøring har også en positiv indvirkning på maskinens funktion og holdbarhed . Derfor bør maskinen dagligt rengøres ved støvsugning. Husk at der ikke må anvendes trykluft til rengøring.

Ved reparationer og lignende skal hovedafbryderen være frakoblet og låst, så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet.

Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • at klingehjulenes bandager er fejlfrie og til stadighed rengjorte.
 • at indlægsklodsen i arbejdsbordet bliver udskiftet, når luftrummet mellem klinge og side overstiger 1 mm.
 • at der ikke er støj fra lejer og bevægelige dele
 • at lejer, bevægelige dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i maskinens brugsanvisning.
 • at bremserne kan standse savklingen senest 10 sekunder efter maskinen er afbrudt. Dette afprøves inden arbejdet påbegyndes.
 • at de elektroniske forbindelser er ubeskadigede
 • at spændingsfaldsudløseren fungerer
Gå til: