Båndsav

baandsav_main.jpgBåndsaven er en af de ældste træbearbejdningsmaskiner, der findes, maskinen bruges til flækning af tømmer, planker og brædder.

Båndsaven anvendes også i stor udstrækning til kurveskæring (svejfning) af emner.

Klik på billedet herunder for at se eksempler på flere båndsave, eller se illustration over båndsavens opbygning

acm_junget_ikon.jpgcasadei_zoom_ikon.jpgnra_zoom_ikon.jpg

Læs mere i Træ- og Møbelindustriens vejledning om båndsave 

Montering af båndsav

Maskinen skal være opsat

  • Hensigtsmæssig under hensyn til plads og lysforhold
Fakta
  • Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være fastgjort således, at den ikke kan flytte sig under arbejde
  • Maskinen skal være forsynet med udsugning, der effektivt fjerner støv og spåner fra bearbejdningsprocessen
  • Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion

Indretning - Konstruktion

phanhans_aaben_kippet.jpgBåndsavens konstruktion er, et kraftig maskinstativ med to båndsavhjul, hvoraf det nederste hjul er drevet

Det øverste båndsavhjul er stilbart i højden for på- og afmontering af klingen.

På nyere båndsave, er der et diagram med viser, til aflæsning af klingetilspænding (billede af båndsav).

Mellem de to båndsavshjul er der monteret et bordplan, hvorpå der er et indstilleligt sideland.

Det øverste båndsavshjul er stilbart sideværts i forhold til det nederste båndsavshjul, så klingen kan justeres til at løbe midt på klingehjulets bandage.

Båndsavshjulene er belagt med bandage. Bandagen skal have en form der passer til den klingebredde som anvendes.

Båndsavklingen styres i ryggen og på begge klingesider af to styreanordninger, et over og et under bordplanen. Det nederste båndsavsstyr er fast og det øverste er stilbart i højden. Desuden er der monteret en klods i bordplanet, der skal medvirke til at styre klingen og samtidig understøtte emnet der bearbejdes.

Fakta
Af hensyn til brudfaren på eger og hjulkrans må klingehjulets periferihastighed ikke overskride 30 meter pr sekund

Indretning - Fremføringssystem

Normalt er båndsaven manuelt betjent med manuel ilægning og fremføring.

Dog kan der monteres en fremføringsenhed, som er konstrueret til automatisk fremføring af brædder og planker. Fremføringsenheden til båndsave består af 2 til 3 drevne riflede stålvalser. Til sideland bliver der monteret et indstilleligt land, med hjælpe ruller indbygget

Sikkerhed – Afskærmning værktøj

Båndsavklingen skal med undtagelse af den arbejdende del være forsynet med afskærmning. Begge klingehjul skal være helt afskærmet fortil, samt på siderne og øverste klingehjul desuden i toppen. Båndsavklingen skal under bordet, og over bordet fra klingestyr og op, være afskærmet fortil og på siderne.

Fakta
Klingen eller dele deraf må ikke kunne udslynges og være til fare for sikkerheden

Sikkerhed – Afskærmning bevægelige dele

Klingehjulene skal være sikret mod utilsigtet berøring, hvilket kan gøres på to måder :

  • Så savens klingehjul er indkapslet både foran og bagpå
  • Så klingehjulet er indkapslet på operatørsiden og forsynet med en plade bagtil, der forhindrer at man kan blive fanget i hjulets eger

Sikkerhed – Start-, stop- og bremseanordninger

Båndsaven skal have spændingsfaldsudløser, der forhindre, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt. Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen. Start- og stopindretning skal være let tilgængelig. Startindretningen skal være sikret mod utilsigtet påvirkning, dette kan ske ved:

  • At startknappen er forsænket, overdækket eller forsynet med krave
  • At drejafbryderen er forsynet med krave, medmindre konstruktionen eller placeringen hindrer utilsigtet påvirkning.
Fakta
Båndsaven skal være forsynet med bremse, hvis klingen ikke standser senest 10 sekunder efter, at der er afbrudt for maskinen
Gå til: