Generelt

Ved fræsemaskinen, forstås en bordfræsemaskine. Maskinen er konstrueret med en justerbar spindel der er placeret lodret over maskinbordet. T130_CLASS.jpg Fræsemaskinen er en af de mest alsidige maskiner til træbearbejdning og kan anvendes til et utal af arbejdsopgaver.

Du kan se illustrationer af fræseren her, hvor den anvendes til forskellige fræseopgaver

En del af de arbejdsopgaver der tidligere blev udført på fræseren, er i dag ofte flyttet til andre og mere specialiserede maskiner.

På grund af sin alsidighed bliver fræseren dog stadig meget brugt i industrien - især til bearbejdning af små serier og specialopgaver.

Du kan klikke på billederne herunder for at se forskellige fræsere:

scm_T130_zoom_ikon.jpgcasadei_f122_zoom_ikon.jpg

Montering

Maskinen skal være opsat

  • Hensigtsmæssigt under hensyn til plads og lysforhold
Fakta
  • Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være fastgjort således at den ikke kan flytte sig under arbejde.
  • Maskinen skal være forsynet med udsugning, der effektivt fjerner støv og spåner fra bearbejdningsprocessen
  • Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion

Indretning - Konstruktion

scm t130_forklar_ikon.jpg Fræseren har et betjeningspanel, hvor man ved hjælp af kontakter kan starte maskinen

Start- og stopindretning skal være let tilgængelig og startindretningen skal være sikret mod utilsigtet påvirkning. Startindretningen kan sikres mod utilsigtet påvirkning ved:

  • at startknappen er forsænket, overdækket eller forsynet med krave
  • at drejeafbryderen er forsynet med krave, medmindre konstruktion eller placering hindrer utilsigtet påvirkning

Hver bordfræsemaskine skal have spændingsfaldsudløser, som forhindrer, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt. Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen.

Hvis fræseren er CE-mærket må der kun anvendes værktøj som er mærket MAN (se nærmere i afsnittet om værktøjer) fuld_billede_T150.jpg

Spindler

Spindlen, fræserværktøjet opspændes på, har normalt en diameter på 30 mm og findes i forskellige udformninger.

Ved enkelte fræsemaskiner er spindlen kipbar og kan typisk indstilles i vinkler fra -5° til + 45º. Spindlen kan altså kippes 45° frem og 5° tilbage i forhold til fronten af maskinen

Transmission

De fleste fræsere er konstrueret så ændring af hastigheden skal foretages ved omlægning af rem. Til regulering af spindelomdrejninger er der monteret remskiver i forskellige størrelser på motor og spindelaksel


Der skal på maskinen være en tabel, der angiver spindlens omdrejningstal ved remmens forskellige stillinger. Det er her typisk muligt, at vælge hastigheder på spindlen mellem 3000 - 12000 omdrejninger pr minut.

Der findes også fræsere hvor det er muligt trinløst af indstille hastigheden på bearbejdningsspindlen. Dette gøres ved hjælp af en frekvensomformer, hvilket vil sige at hastigheden reguleres elektronisk frem for mekanisk. Uanset hvordan spindelomdrejningerne indstilles, skal de tilpasses i forhold til beskaffenheden af værktøj, det materiale der skal bearbejdes, selve bearbejdningen og den overfladekvalitet man ønsker på sit produkt (se evt. afsnittet om Termer og Formler)

Fakta
Bordfræsere med 2 eller flere hastigheder skal være forsynet med en anordning, som forhindre utilsigtet omkobling til højere hastighed

Tapslæde

Nogle fræsemaskiner har påbygget eller kan påbygges et bord beregnet til tapning, slidsning og anden endeprofilering. I modsætning til en fræsemaskine påmonteret en almindelig tapslæde er denne særlig egnet til lange og kraftige emner.

Når rullebordet er afmonteret, kan maskinen anvendes som almindelig bordfræsemaskine Tapslæden fås som ekstra udstyr til fræseren.


Den bruges, hvor man ikke har tappemaskine eller fræser med påbygget rullebord, til at udføre tappe- og slidsearbejde.

Ved udførelsen af dette arbejde spændes arbejdsstykket fast i tapslæden, og denne føres med arbejdsstykket forbi det roterende værktøj.

Den løse tapslæde fastspændes på fræserens arbejdsbord, og fastspænding af emnet og fremføring af tapslæden kan enten foregå ved håndbetjening eller ved hjælp af trykluft.

Land

Det stilbare fræseland er standardudstyr. Landet er påmonteret en studs for udsugning. Landets to anlæg er indstillelige - uafhængig af hinanden

Anlægshalvdelene kan også forenes på et traditionelt land, enten med en krydsfinerplade eller med et vinkelland, spændt fast mellem disse. forland_forenet.jpg

Indretning - Fremføringssystem

Maskinen kan anvendes med manuel håndfremføring og automatisk ved fremtræksaggregat.

Fremtræk

Der findes flere forskellige typer af fremtræk, oftest benyttes en type med tre eller fire gummihjul, fordi denne er meget fleksibel mht. at udføre forskellige fremføringsopgaver.

Til arbejde i plademateriale, kan med fordel benyttes ofte en model med "bånd", da båndet trykker over et større areal og derved giver et bedre hold i emnerne.

På de fleste fremtræk er det muligt at stille fremføringshastigheden ved at dreje et håndtag. Herudover kan de angivne hastigheder ofte fordobles ved hjælp af en omskifter

Sikkerhed – Afskærmning værktøj

Maskinen skal altid være forsynet med afskærmning der forhindre at du eller andre kan komme i kontakt med værktøjet, når maskinen er i drift - også under opstilling og ved bearbejdning af få emner !

  • Værktøj, værktøjsdele, emner eller dele deraf må ikke kunne udslynges og være til fare for sikkerheden

Fræseren er standardmonteret med en enhed, hvor landene er indstillige. Denne fungerer samtidig som afdækning af værktøjet og som tilslutning for udsugningen. Denne enhed er ofte forsynet med trykanordninger der kan anvendes i forbindelse med fræsning op af forland

Der findes også systemer, hvor landets to enheder kan forbindes med hinanden vha. skinner i aluminium. Dette gør fræsning op ad landet mere sikkert for operatøren, da emnet ikke skal passerer "hullet", der ellers ville være mellem de to land. På denne måde støttes emnet i hele længden under bearbejdningdsprocessen

Alt efter fræseopgave findes der flere forskellige hjælpe- og beskyttelsesanordninger, f.eks. anløbsringe og beskyttelsesskærme m.m. der mere eller mindre er tilpasset en speciel fræsefunktion.

Ved arbejde med kippet spindel skal maskinen stadig være afskærmet sådan at man ikke utilsigtet kan komme i kontakt med værktøjet, hvorfor der kan være behov for at ændre indstillingen af afskærmningen og i nogen tilfælde udbygge denne.

Fakta
Næsten uanset opgave findes der udstyr som giver mulighed for en enkel og sikker betjening af maskinen selv ved komplicerede arbejdsopgaver. Disse sæt kan kombineres på flere forskellige måder og tilpasses i forhold til forskellige fræseopgaver

Sikkerhed – Afskærmning bevægelige dele

Ved anvendelse af fremtræk skal du sikre dig, at dette er afskærmet sådan, at man ikke kan komme i kontakt med fremtrækshjulene.

Sikkerhed – Start-, stop- og bremseanordninger

Start- og stopindretning skal være let tilgængelig. Startindretningen skal være sikret mod utilsigtet påvirkning.
Det kan ske ved:

  • At startknap er forsænket, overdækket eller forsynet med krave
  • At drejeafbryder er forsynet med krave, medmindre konstruktion eller placering hindrer utilsigtet påvirkning.

Billeder af forskellige betjeningspaneler kan ses her

Fræseren skal være forsynet med nødstop, og hvis der er monteret fremtræk skal dette også være forsynet med nødstop.
Emnet er nærmere beskrevet i det generelle afsnit om arbejdsmiljø/ omgivelser

Fakta
Bordfræsemaskiner skal være forsynet med bremse, hvis spindlen ikke standser senest 10 sekunder efter, at den er afbrudt.
Efterløb på værktøj må derfor maksimalt være 10 sek.
Gå til: