Boremaskiner

scm_startech23_main.gif

Boremaskiner er konstrueret til boreoperationer for samlingssystemer, både i plade- og massivtræs materialer.

Montering af boremaskine

Maskinen skal være opsat

 • Hensigtsmæssig under hensyn til plads og lysforhold
Fakta
Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være fastgjort således at den ikke kan flytte sig under arbejde.
Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion

Boremaskintyper af denne slags kræver ikke en speciel forankring og kan opstilles overalt. Maskinen kan placeres på maskinsko, som sikre, at maskinen står plant og stabilt på underlaget, hvorved støj og vibrationer fra maskinen forhindres i at forplante sig til underlaget og lokalet.

Indretning - Konstruktion

Generelt for alle typer styres maskinerne med pneumatiske komponenter (luftstyring). Boreprocessen aktiveres med en fodpedal der først sætter tryk på holdecylinder og derefter på boreaggregatet.

Normalt når boremaskinen startes på betjeningspanelet startes borespindlerne også. Boremaskinen kan dog være konstrueret sådan, at borespindlerne først starter når boreaggregatet under fremdrift rammer en kontakt. De afbrydes når boreaggregatet i sin returbevægelse igen rammer samme kontakt. Boremaskiner kan inddeles i to typer:

 • boremaskiner med runde borehoveder
 • boremaskiner med lang borekasse

Dyvelboremaskiner

greda_5spindel_main.jpgTypen med rundt borehoved der ofte benævnes "dyvelboremaskiner", kan indeholde forskellige antal boreoptagelser. Borehovedet kan udskiftes og der findes flere varianter alt efter boreopgave. Det mest anvendte borehoved er med fem spindler. 

Borehovedet kan drejes 360°, og kan derfor indstilles i grader alt efter boreopgave. Ved at dreje borehovedet kan man endvidere bore med forskellige centerafstande.

Omdrejningsretningen på boreoptagelserne er skiftevis med højre- og venstreløb, da konstruktionen i borehovedet er udført med snekketandhjul som trækker hinanden.

Borehovedet er monteret direkte på motoren og kan udskiftes med et andet indrettet borehoved.

Motor og borehoved ophænget er pneumatisk styret og kan bevæge sig vandret ud og ind.

Bordplanet er indstillelig i højde og kan derudover være kipbar fra 0 til 45 grader.

Rækkeboremaskiner

maggi_junget_main.gif De lidt større boremaskiner benævnes ofte ”rækkeboremaskiner”. De er indrettet med en borekasse, hvor borespindlerne sidder på én lang række. Centerafstanden mellem spindlerne er standardiseret og er 32 mm. På denne type boremaskiner er borekassen også monteret direkte på motorspindlen.

Omdrejningsretningen på boreoptagelserne kan konstrueres på to forskellige måder:

 • en hvor alle borespindlers omdrejningsretning er højreløb, borekassens spindler bliver her drevet af en kæde som løber i et oliebad
 • en hvor hver anden borespindel har højre-/venstreløb, borekassens spindler er udført med tandhjul som trækker hinanden.

Hele boreaggregatet er indstillelig i grader fra vertikal til horisontal, derudover kan aggregatet indstilles til borehøjde og boredybde.

Bordplanet på rækkeboremaskinen er en fast del af maskinen, som ikke har nogen justeringsmuligheder. På bordplanet monteres sideland, som anvendes til styring af emner og plader, samt endestop.

Til de fleste typer kan der monteres et gehringsanslag på bordplanet, anslaget benyttes til boring af smigskårne emner.

Udsugning

Alle træbearbejdningsmaskiner, der under brug udvikler støv eller dampe, der kan indåndes, skal være forsynet med punktudsugning.

Ved boremaskiner er udviklingen af støv og dampe afhængig af følgende forhold:

 • Maskintype
 • Bortype og antal bor i brug
 • Materialet der bearbejdes
 • Bearbejdningshastigheden
Fakta
Ved boremaskiner er det derfor en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, om maskinen skal være forsynet med punktudsugning eller ej

Boreaggregater

På boreaggregaternes spindler kan monteres forskellige boreværktøjer som:

 • dyvelbor med centerspids
 • gennemgangsbor
 • kunstbor

Ældre typer boreoptagelser er med gevind og har en pasning som er med enten konisk eller lige bryst. Nyere typer boreoptagelser er med snapkoblingssystem, hvor optagelsen klikkes på borespindlen.

Bor med kolbe monteres i optagelsen.

Boreaggregaternes omdrejningstal

Boremaskinens spindelomdrejninger er normalt 2800 omdrejninger pr. minut.

Fodpedal

Fodpedalens funktion er at aktiverer den automatiske cyklus på boremaskinen. Når pedalen aktiveres går:

 1. Trykanordning ned
 2. Borehovedet frem
 3. Borehovedet retur
 4. Trykanordning tilbage

fodpedal.jpg Fodpedalen skal være sikret mod utilsigtet aktivering, i form af en indkapsling så der kun er adgang til pedalen fra en side

Når pedalen slippes skal arbejdscyklusen afbrydes, borespindlerne skal stoppe og maskinen skal gå tilbage til udgangsstillingen.

Pedalen kan være flytbar og skal til en hver tid placeres hensigtsmæssig, så der er fuld overblik over maskinen og arbejdsprocessen.

Fakta
Er pedalen flytbar må den under anvendelse ikke kunne flytte sig utilsigtet. Pedalen kan sikres ved en fastgørelse - eller ved at pedalen har en passende tyngde og er forsynet med et skridsikkert underlag

Trykaggregat

trykfod.jpgMaskinen skal være forsynet med et trykaggregat til fastholdelse af de emner der bearbejdes. Trykaggregatet kan være manuelt betjent eller automatisk ved hjælp af en pneumatisk styring. 

For manuelt betjente trykanordninger er der ingen særlige sikkerhedsregler - dog skal man altid sikre sig at de emner der bearbejdes er tilstrækkeligt fastspændte. Der findes to typer af automatiske trykanordninger:

 • En hvor cylinderen trykker med samme kraft
 • En hvor cylinderen trykker med ufarligt tryk indtil afstanden mellem emne og trykfod er så lille, at en legemsdel ikke kan komme i klemme, hvorefter trykket øges.

For begge typer gælder, at de altid skal kunne fastholde de emne der bearbejdes på forsvarlig vis.

For den første type må afstanden mellem emne og trykanordning, for at forhindre klemning, ikke overstige 6 mm.

Sikkerhed – Afskærmning værktøj

Alle boreaggregater skal være forsynet med afskærmning som forhindrer, at du eller andre, kan komme i kontakt med boreværktøjet, når maskinen er i drift, under opstilling og prøvekørsel. Læs mere om generelle principper om afskærmninger i afsnittet om arbejdsmiljø. Boreværktøj, emner eller dele deraf må ikke kunne udslynges og være til fare for sikkerheden.

Fakta
Når maskinen befinder sig i udgangsposition skal borekassen være fuldstændig afskærmet, således der ikke er mulighed for at komme i kontakt med roterende spindler og bor

Sikkerhed – Afskærmning bevægelige dele


Læs mere om generelle principper for afskærmning af bevægelige dele under afsnittet om generelt arbejdsmiljø.

Fakta
Når maskinen befinder sig i udgangsposition skal borekassen være fuldstændig afskærmet, således der ikke er mulighed for klemning mellem boreaggregat og maskinseng under returbevægelse

Sikkerhed – Start-, stop- og bremseanordninger

Boremaskiner skal have spændingsfaldsudløser, som forhindrer, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt. Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen.

Start- og stopindretning skal være let tilgængelig. Startindretningen skal være sikret mod utilsigtet påvirkning. start_stop.jpgDette kan ske ved:

 • at startknappen er forsænket, overdækket eller forsynet med krave.
 • at drejafbryderen er forsynet med krave, medmindre konstruktionen eller placeringen hindrer utilsigtet påvirkning.

Desuden er det hensigtsmæssigt at maskinen er forsynet med nødstop

Gå til: