Bredbåndspudser

scm_Sandya_15S_main.jpg Bredbåndspudseren er en meget udbredt maskintype, som hovedsageligt anvendes indenfor inventar og møbelindustrien. Arbejdsemnerne ilægges manuelt, ved rullebane eller ved et magasin, og føres igennem maskinen ved hjælp af automatisk fremføring.

Maskinen kan opbygges til grov- og finpudsning af massivt træ og alle typer pladematerialer, både med og uden finer.

Bredbåndspudsemaskiner kan være opbygget som underpudser eller overpudser, hvor overpudseren er den mest anvendte. Underpudsere bruges som regel sammen med en overpudser, hvor de er stillet op i forbindelse med hinanden.

dcm_o_u_pudser_main.jpgNye typer bredbåndspudsemaskiner kan være forsynet med en computer, som styrer alle funktioner, der normalt er manuelt betjente.

Nye pudsemaskiner kan også være konstrueret sådan at returluften fra udsugningsanlægget bliver ført tilbage til maskinen.

Du kan klikke på billederne herunder for at se eksempler på forskellige bredbåndspudsere:

scm_sandya2015_ikon.jpg scm_dmc_ikon.jpg libra_ikon.jpg casadei_libra_ikon.jpg

Montering af bredbåndspudser

Maskinen skal være opsat

 • Hensigtsmæssig under hensyn til plads og lysforhold
Fakta
 • Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være fastgjort således at den ikke kan flytte sig under arbejde
 • Maskinen skal være forsynet med udsugning, der effektivt fjerner støv og spåner fra bearbejdningsprocessen
 • Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion

Maskinsengen på en bredbåndspudser er en kraftig stålkonstruktion, der er formstabil og selvbærende. Derfor behøves ikke fundament eller forankring til underlaget.

Maskinen placeres på maskinsko, som sikre at maskinen står plant og stabilt på underlaget hvorved støj og vibrationer fra maskinen forhindres i at forplante sig til underlaget og lokalet.

Indretning - Konstruktion

Bredbåndspudsere er konstrueret til

 • Grovpudsning
 • Til færdig slibning og klargøring af emner og pladematerialer til overfladebehandling

De mest anvendte konstruktioner og bestykninger er beskrevet herunder

Pudseaggregater med kontaktvalse

tromlepuds.jpgtryksko.jpg

Aggregatet består af en styrerulle og en kontaktvalse. Bredbåndet opspændes mellem de to valser med en pneumatisk cylinder.
Sideværts styres styrevalsen, så pudsebåndet oscillerer (bevæger sig fra side til side) ca. 10-20 mm.

Kontaktvalsernes diametre ligger normalt mellem 200 og 400 mm og de er indrettet med forskellig hårdhed (lige fra stål til blød gummi) - hvor hårdheden bestemmes ud fra hvilke materialer der skal pudses.

Pudseaggregater med sko

filtsko.jpgrulle_opdelt_sko.jpgAggregatet består af en styrerulle foroven og to styreruller forneden. Mellem de nederste ruller er placeret en pneumatisk styret sko, der trykkes mod de emner der bearbejdes.

Der er to forskellige skosystemer:

 • Et hvor skoen er fast
 • Et hvor skoen er el-pneumatisk styret.

Kontaktfladen på skoen, og trykket i cylindrene kan justeres alt efter hvilket pudseresultat der ønskes. 

Pudseaggregat med kombination af valse og sko

Aggregatet kan indstilles til den ønskede pudsemetode, enten med kontaktvalse, med sko eller med begge konstruktioner.

baand_i_baand.jpg

Pudseaggregat med sko og lamelbånd

På nogle bredbåndspudsere er der aggregater med indbygget lamelbånd.

Lamelbåndet er et kraftigt lærredsbånd med pålimet filt, der kører indeni pudsebåndet. Lamelbåndets funktion er at give et ensartet tryk på pudsebånd og emne, samt at lede friktionsvarmen væk fra slibestedet - begge forhold er medvirkende til at give et bedre pudseresultat.

Pudseaggregat til tværbånd

tvae.jpg Denne type anvendes hovedsagelig til pudsning af pladematerialer. Aggregatet er opbygget med lamelbånd og med langbånd.
Aggregatet pudser på tværs af fiberretningen.

Pudseaggregat med ståluld

Aggregatet er konstrueret til lakslibemaskiner, hvor valsen er belagt med ståluld og udfører den sidste finish, valsen benævnes ofte Scotch Brite valsen.

Aggregat til børstning

Det sidste aggregat er ofte en børstevalse, som fjerner støv fra den slebne overflade.

Betjeningspanel

Betjeningspanelet er på de fleste pudsere placeret på fronten af maskinen, herfra er det muligt at styre hvert bearbejdningsaggregat for:

 • Start/stop funktion
 • Omdrejnings retningsvælger
 • Hastighedsvalg

De fleste bredbåndspudsere er indrettet med automatisk indstilling til emnetykkelse. Den aktuelle indstilling af pudsehøjden kan ofte aflæses direkte på et display.

Indretning - Fremføringssystem

Fremføringen sker automatisk. Emnerne fremføres af fremføringssystemet fra ilægningssiden, og gennem maskinen til fratagnings siden. Fremføringen sker på et gummibelagt bånd, der medvirker til bedre at kunne fastholde emnerne på båndet mens de kører igennem maskinen. Fremføringsenheden kan endvidere indrettes med et indbygget vakuumsystem der hjælper med at fastholde emnerne.

Fremføringsbåndet styres om to stålvalser, den ene valse er drevet af en fremtræksmotor, der kan indstilles til ønsket hastighed. Indstillingen skal vise aktuelt fremføringshastighed i meter pr. minut.

Fremføringsenheden kan indstilles til to forskellige funktioner, enten som flydende bord eller som fast bord.

På nogle maskintyper er det fremføringsenheden, der indstilles i højden og bestemmer pudsetykkelsen.

På de maskintyper, der er indrettet til rullebanesystemer, er fremføringsenheden fast monteret på maskinsengen. Hele overdelen med pudseaggregaterne og modholdsrullerne indstilles her til emnetykkelse.

Fremføringsbåndets gummi fremstilles i forskellige hårdheder.

Fakta
Fremføringen skal sikres med en indløbssikring som skal sidde ca. 1 mm over det tykkelsesmål maskinen er indstillet til.

Sikkerhed – Afskærmning værktøj

Alle bearbejdningsaggregater skal være forsynet med afskærmning som forhindrer, at du eller andre, kan kommer i kontakt med pudsebånd, når maskinen er i drift, under opstilling og prøvekørsel.

Fakta
Afskærmningen omkring pudsebåndene skal være indrettet således, at den ikke kan åbnes eller fjernes, før værktøjet står helt stille.

Læs mere om generelle principper for afskærmning under afsnittet om generelt arbejdsmiljø.

Sikkerhed – Afskærmning bevægelige dele

Fremtræksbåndet skal være sikret mod risiko for klemning under ilægning - dette gøres ved at placere en afdækning i hele båndets bredde foran fremtræksbåndet. Over fremtræksbåndet skal pudseren være forsynet med en indløbssikring.

Læs mere om generelle principper for afskærmning af bevægelige dele under afsnittet om generel arbejdsmiljø.

Sikkerhed – Start-, stop- og bremseanordninger

Bredbåndspudser skal have spændingsfaldsudløser, som forhindrer, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt. Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen.

Start- og stopindretning skal være let tilgængelig. Startindretningen skal være sikret mod utilsigtet påvirkning, dette kan ske ved:

 • At startknappen er forsænket, overdækket eller forsynet med krave
 • At drejafbryderen er forsynet med krave, medmindre konstruktionen eller placeringen hindrer utilsigtet påvirkning.
Fakta
Bredbåndspudsemaskiner skal være forsynet med nødstop, både foran og bagpå maskinen.
Endvidere er der krav om at maskinen skal være forsynet med bremse, hvis slibeaggregaterne ikke standser senest 10 sekunder efter, at de er afbrudt (efterløb på aggregaterne må maksimalt være 10 sekunder)
Gå til: