Tapmaskine

Concept4_junget_main.jpg Enkelttapperen er konstrueret til tapning og slidsning af hovedsagelig komponenter indenfor bygningsindustrien.

Klik på billederne herunder for at se eksempler på to forskellige enkelttappere:

Concept4_ikon.jpg scm_tenomac_ikon.jpg

Montering af enkelttapper

Maskinen skal være opsat

  • Hensigtsmæssigt under hensyn til plads og lysforhold
Fakta
  • Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være fastgjort således at den ikke kan flytte sig under arbejde
  • Maskinen skal være forsynet med udsugning, der effektivt fjerner støv og spåner fra bearbejdningsprocessen
  • Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion

Maskinen kan placeres på maskinsko, der sikre, at maskinen står plant og stabilt på underlaget, hvorved støj og vibrationer fra maskinen forhindres i at forplante sig til underlaget og lokalet.

Fakta
Ved alle maskiner skal der være adgang til en letforståelig brugsanvisning på dansk, der sikre, at operatøren ikke er i tvivl om maskinens anvendelsesområde og betjening.

Brugsanvisningen skal også indeholde advarsler om særlige risici, samt anvisninger på brugen af relevant sikkerhedsudstyr.

Indretning - Konstruktion

konstruktion.jpgEnkelttapperen er indrettet til afkortning og forarbejdning af endetræ, til samlingssystemer indenfor bygningsindustrien. Maskinen forarbejder en ende af et emne pr. arbejdsgang.

Maskinen består af en kraftig maskinkonsol, hvor alle bearbejdningsspindler er monteret på stander igennem maskinen.

På siden af maskinkonsollen, er der monteret en slædeanordning påbygget et bordplan til oplægning af emnerne, også benævnt rullebord.

Enkelttapperen kan normalt være konstrueret med op til 8 bearbejdningsspindler, afhængig af hvilken produktion den skal anvendes til.

Den første spindel er til montering af en afkorterklinge, alt efter fabrikat er klingeaggregatet monteret over eller under emnet (Billede af begge typer). De efterfølgende spindler er indrettet til tapning eller slidsning, her kan tappemaskinen være indrettet med både horisontale og vertikale tap/slidsespindler. De horisontale spindler er konstrueret til tapning med rundkuttere - og de vertikale spindler er indrettet til tapning, slidsning eller kontrakehling.

Enkelttapperen er forsynet med rullebord til oplægning af emner. Ved nogle maskintyper kan bordplanet hæves og sænkes, endvidere er der andre som kan kippes for tapning/slidsning i smig.

Anslaget er justerbart fra -45 til +45 grader ligeledes for slidsning i smig.

Nogle enkelttappere er konstrueret med en multispindel, hvorpå der kan monteres op til flere værktøjskombinationer på den samme spindel.

Indretning - Fremføringssystem

rulleplan.jpg På tapmaskinen forstås fremføringssystemet som det bordplan der bevæges forbi bearbejdningsspindlerne. Enkelttappemaskinen kan være manuelt betjent vedr. fremføring af bordplanet. Bordplanet kan være indrettet med en pneumatisk cylinder som automatisk fremfører bordplanet. Processen udløses med en fodpedal eller en trykknap.

Bordplanet skal være indrettet med holdeanordninger, til fastholdelse af emnet under bearbejdning.

Modeller med automatisk fremføring er altid udstyret med automatiske holdeaggregater. Typer med manuel fremføring kan også have manuelt betjente holdeaggregater.

Fodpedal / trykknap

fodpedal.jpgTapmaskiner kan være indrettet med fodpedal / trykknap til aktivering af en automatiske frem- og tilbageføring af bordplanet. Når pedalen/ knappen aktiveres går:

1. trykanordning ned
2. bordplanet føres forbi bearbejdningsspindlerne
3. bordplanet føres retur
4. trykanordning tilbage

Når pedalen/ trykknappen slippes skal arbejdscyklusen afbrydes, og maskinen skal gå tilbage til udgangsstillingen. Trykknappen skal sikres mod utilsigtet aktivering ved inddækning eller ved at være konstrueret med en krave. Fodpedalen skal være sikret mod utilsigtet aktivering, i form af en indkapsling så der kun er adgang til pedalen fra en side

Pedalen kan være flytbar og skal til en hver tid placeres hensigtsmæssig så der er fuldt overblik over maskinen og arbejdsprocessen.

Fakta
Er pedalen flytbar må den under anvendelse ikke kunne flytte sig utilsigtet, hvilket kan ske ved en fastgørelse - eller ved at pedalen har en passende tyngde evt. kombineret med et skridsikkert underlag

Sikkerhed – Afskærmning værktøj

Alle bearbejdningsaggregater skal være forsynet med afskærmning der forhindre, at du eller andre, kan kommer i kontakt med roterende værktøjer, når maskinen er i drift, under opstilling og prøvekørsel.

Fakta
I tilfælde, hvor spindlerne ikke er indbygget i kabine, skal afskærmning omkring de skærende værktøj være indrettet således at de ikke kan åbnes eller fjernes, før værktøjet står helt stille

Sikkerhed – Afskærmning bevægelige dele

trykfod.jpgVed bevægelige dele på en enkelttapper forstås bordplanet og holdeanordningerne. Bordplanet skal være konstrueret således der ikke er risiko for klemningsfare under bevægelsen forbi bearbejdningsspindlerne. Holdeaggregaterne skal indstilles sådan at der maksimalt er 6 mm luft mellem dem og emnet der bearbejdes. Læs om generelle principper for afskærmning af bevægelige dele i afsnittet om arbejdsmiljø

Sikkerhed – Start-, stop- og bremseanordninger

Enkelttapperen skal have spændingsfaldsudløser, som forhindrer, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt. Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen. Start- og stopindretning skal være let tilgængelig. Startindretningen skal være sikret mod utilsigtet påvirkning, dette kan ske ved:

  • At startknappen er forsænket, overdækket eller forsynet med krave.
  • At drejafbryderen er forsynet med krave, medmindre konstruktionen eller placeringen hindrer utilsigtet påvirkning.

Enkelttappere skal være forsynet med stopanordninger.

Fakta
Enkelttappere skal være forsynet med bremse, hvis værktøjerne ikke standser senest 10 sekunder efter, at de er afbrudt
Efterløb på værktøjerne må maksimalt være 10 sekunder
Gå til: