Kantlimer

olympic_main.jpg En kantlimemaskine er en maskine, hvor arbejdsemnet fremføres automatisk.
Ilægning kan foregå på følgende måder:

 • manuelt
 • ved rullebane
 • eller ved et magasin

Maskinen er, opbygget til pålimning af kantmaterialer, på pladematerialer og efterfølgende forarbejdning af den pålimede kant med forskellige aggregater. Kantlimemaskiner kan være, enten enkelt- eller dobbeltsidede. 

stefani_main.jpgTransporten af emnerne igennem maskinen foregår på en kædebane, hvor emnerne bliver holdt nede med en overtryksbælte.  En enkeltsidet kantlimer består af en kraftig maskinseng hvorpå fremtræksenheden og alle bearbejdningsaggregater er monteret.


En dobbeltsidet kantlimer består af to ens maskinhalvdele, hvor den ene halvdel kan indstilles i bredden. Nyere kantlimemaskiner leveres indbygget i sikkerheds/støjkabiner. På ældre maskiner, kan kabiner eftermonteres.

Du kan klikke på billederne herunder for at se forskellige kantlimere:

olympic_ikon.jpg casadei_ikon.jpg

Montering af kantlimer

Maskinen skal være opsat

 • Hensigtsmæssig under hensyn til plads og lysforhold
Fakta
 • Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være fastgjort således at den ikke kan flytte sig under arbejde.
 • Maskinen skal være forsynet med udsugning, der effektivt fjerner støv og spåner fra bearbejdningsprocessen
 • Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion
 • På nyere kantlimemaskiner er maskinsengen en kraftig stålkonstruktion som ikke behøver fundament, maskinsengen opsættes på nivelleringsbolte, som spændes fast til underlaget.
 • Maskinen placeres på maskinsko, som sikre at maskinen står plant og stabilt på underlaget, hvorved støj og vibrationer fra maskinen forhindres i at forplante sig til underlaget og lokalet.

Nyere typer kantlimer leveres med integreret sikkerheds-/støjkabine.

Indretning - Konstruktion

ERGHO6X2_main.jpgKantlimemaskiner fremstilles i mange forskellige konstruktioner, afhængig af hvilket produktionstype/metode de skal anvendes til.

De mest anvendte konstruktioner og bestykninger

Lim- og påføringssystemer som:

 • smelteklæber, hvor limen smeltes i kar, quick melt system og patron system
 • koldt aktiverende PVAC lime

Kantlimemaskiner med forskellige trykanordninger så som:

 • trykzone til lister og rullevarer
 • trykzone til softformning
 • trykzone til postformning
 • programmerbar trykzone

De fleste kantlimer er udstyret med kappe aggregat som:

 • enkeltkappeaggregat som både kapper for og bagkant
 • kappeaggregat hvor der er et aggregat til forkant og et til bagkant
 • kappesystem til affasning og afrunding af hjørner

Niveau fræser (Egaliseringsfræser)

Niveau fræser som fræser kantmaterialet i niveau med pladematerialet på over- og undersiden.

Fræseophænget er fjederbelastet og styres med tastehjul, for at ophæve tykkelsestolerancer på pladematerialet.

Fas- / radiusfræser

Fas- / radiusfræserne fræser fas eller radius på kanterne. Aggregaterne er opbygget på samme måde som niveaufræserne.

Universalfræser

udslyng_sikring.jpgUniversalfræseren er ophængt på en maskinstander og er justerbar i 90 grader i forhold til emnet. 


De fleste universalfræsere er udstyret med el-pneumatiske systemer, så de kan udføre afbrudte fræsninger.

For at forhindre udslyngning ved evt. fejllimede kantlister skal maskinen være indrettet med et system bestående af:

 • 2 gummivalser som fastholder listen ved tryk fra henholdsvis over og undersiden
 • en valse som ved tryk fra siden fastholder listen
 • systemet skal være monteret umiddelbart før fræseværktøjet

Såfremt maskinen er indrettet til fræsning i medløb skal der yderligere være monteret samme system umiddelbart efter fræseværktøjet.

Hjørneafrundingsaggregater

Der findes forskellige typer af aggregater til hjørneafrunding.

Aggregatet er konstrueret i forhold til, hvilket hjørne der skal afrundes. (billede af forskellige afrundinger)

Efterbehandling af kanter

Til efterbehandling af de pålimede kanter findes:

 • Ziehklingesystemer
 • Skivebørster
 • Pudseaggregater til lige / profilerede kanter og til fas-/radiuspudsning.

Betjeningspanel

Fra betjeningspanelet styres:

 • Start/stop funktion
 • Omdrejnings retningsvælger
 • Hastighedsvalg
 • Til breddeindstilling af dobbeltsidede kantlimere er der forskellige muligheder, både manuelt og automatisk.

Indretning – Fremføringssystem

Emnerne fremføres af fremføringssystemet fra ilægningssiden, og gennem maskinen til fratagningssiden. Kædebanens overflade som er i kontakt med emner med sart overflade, er forsynet med gummi- eller kunststofbelægning. Overtrykket er indstillelig i højde afhængig af emnernes tykkelse.

Fremtræk

Fremtrækssystemet på kantlimere er konstrueret så den underste kædebane er drevet af en gearmotor, som er justerbar i hastighed, normalt fra 10 til 24 meter pr. minut.

Til at fastholde emnerne og trykke dem ned mod kædebanen, er maskinen forsynet med et overtryksbælte. Kædebanens overflade er belagt med gummi eller kunststof, for at holde pladematerialets position hele vejen igennem maskinen. Fremtrækshastigheden kan reguleres trinløst via en hastighedsregulering som er placeret på fremtræksmotoren.

Regulatoren skal vise aktuelt fremføringshastighed i meter pr. minut.

Sikkerhed – Afskærmning værktøj

Alle bearbejdningsaggregater skal være forsynet med afskærmning som forhindrer, at det er muligt utilsigtet at komme i kontakt med værktøjet når maskinen er startet.

Fakta
I tilfælde, hvor maskinen ikke er indbygget i støjkabine, skal afskærmning omkring de skærende værktøj være indrettet således at de ikke kan åbnes eller fjernes, før værktøjet står helt stille.

Læs mere om generelle principper for afskærmninger i afsnittet om arbejdsmiljø Værktøj, værktøjsdele, emner eller dele deraf må ikke kunne udslynges og være til fare for sikkerheden. Ved universalfræseaggregatet, som bearbejder kantmaterialet, skal der være monteret en anordning som forhindrer udslyngning af kantmaterialer i tilfælde af fejl i limprocessen.

Anvendes universalfræser til medløbsfræsning skal der være monteret anordning både før og efter fræseren.

Sikkerhed – Afskærmning bevægelige dele

Læs mere om generelle principper for afskærmning af bevægelige dele under afsnittet om generelt arbejdsmiljø.

Fremføringssystemet og trykzonen skal være afskærmet således, at der ikke er mulighed for klemningsfare .

På dobbeltsidet kantlimemaskiner skal der, for at forhindre klemning mellem de to maskindele ved breddeindstilling være indrettet således:

 • den automatiske indstilling skal stoppe, når de to halvdele er 500 mm fra hinanden.
 • skal indstillingen være mindre end 500 mm må det kun foretages via en håndbetjent betjeningsknap, som afbryder maskinens bevægelse når denne slippes
 • betjeningsknappen eller fjernbetjening skal være placeret således, at der fuldt overblik over hele mellemrummet mellem de to maskindele.

På den bevægelige halvdel skal der være monteret en stopanordning i hele maskinens længderetning, som forhindrer klemningsfare. Drivaksler til fremføringssystemet imellem de to maskinhalvdel skal være forsynet med sikring mod kontakt med drivaksel. Automatiske kappe- og hjørneafrundingsaggregater skal sikres mod klemningsfare og for berøring af roterende værktøjer. Afskærmningen skal dække hele aggregatet på maskiner med og uden kabiner, og være monteret med sikkerhedsafbrydere, der stopper alle bevægelser og roterende værktøjer.

Sikkerhed – Start-, stop- og bremseanordninger

Kantlimemaskiner skal have spændingsfaldsudløser, som forhindrer, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt. Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen. Start- og stopindretning skal være let tilgængelig. Startindretningen skal være sikret mod utilsigtet påvirkning, dette kan ske ved:

 • At startknappen er forsænket, overdækket eller forsynet med krave
 • At drejafbryderen er forsynet med krave, medmindre konstruktionen eller placeringen hindrer utilsigtet påvirkning.

Kantlimemaskiner skal være forsynet med stopanordninger, både foran og bagpå hver maskinhalvdel. I de forreste trykbæltehjul, skal der være stopanordning, som stopper fremføringen, når emnet er mere end 1,5 til 2 mm tykkere end højdeindstillingen. På større kantlimemaskiner skal der være en håndbetjeningspult, hvor der foretages start/stop af fremføringssystemet.

Endvidere skal der være nødstop funktion, bredde indstilling for dobbeltsidet kantlimer.

Fakta
Kantlimemaskiner skal være forsynet med bremse, hvis bearbejdningsaggregaterne ikke standser senest 10 sekunder efter, at de er afbrudt.
Efterløb på aggregaterne må maksimalt være 10 sekunder.
Gå til: