Langhulsboremaskine

Maskinen er konstrueret til boring af huller og langhuller. Huller anvendes til konstruktionssamlinger, hvor der anvendes runde tapper og dyvler. Langhuller anvendes til samlingssystemer med tapper eks. stoleproduktion og til låsekasser, samt ilægning af beslag. casadeicp250_junget.jpg

Montering af langhulsboremaskiner

Maskinen skal være opsat

 • Hensigtsmæssigt under hensyn til plads og lysforhold
 • Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være fastgjort således at den ikke kan flytte sig under arbejde
 • Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion

Indretning - Konstruktion

Langhulsboremaskiner er konstrueret på forskellige måder, afhængig af hvilken produktion de skal anvendes til. De meste anvendte typer er:

 • Manuel langhulsboremaskine
 • Halvautomatisk langhulsboremaskine

Manuel langhulsboremaskine

phanhans_typ116_1.jpgMaskinen kan være konstrueret på forskellige måder, de typiske konstruktioner er :

 • Hvor bordplanet er en fast del af maskinen og motorophænget med borepatron er bevægelig sideværts, frem og tilbage. Denne opbygning anvendes til større og tungere emner eks. bygningskomponenter.
 • Hvor motor med borepatron er den faste enhed og bordplanet er bevægelig sideværts, frem og tilbage
 • Hvor motor med borepatron bevæges frem/tilbage og bordplanet er bevægelig sideværts

Den manuelle langhulsboremaskine kan indrettes til boring af dyvelhuller, ved montering af et hulaggregat, med forudbestemte centerafstande
Bordplanet på maskinerne er generelt udstyret med et anlæg, som emnerne lægges op mod.
På siden af bordplanet kan monteres linealer, hvorpå der monteres justerbart stop.
På bordplanet er der monteret holdeanordning som kan være pneumatisk- eller manuelt betjent.

Halvautomatisk langhulsboremaskine

balestrini_halvautomatisk.jpgHalvautomatiske langhulsboremaskiner udføres som enkelt- og som dobbeltsidet.

Maskines spindelophæng er indrettet, således at den automatisk bevæger sig sideværts samtidig med en fremadgående bevægelse.

Bordplanet kan indstilles i højde efter en skala og kan kippes op til 20 grader.

Bordplanet er pneumatisk styret. Når fodpedalen aktiveres bliver emnet spændt fast, bordplanet bevæger sig frem og emnet bores.

Efter endt boring aktiveres en justerbar endekontakt som returner bordplanet til udgangspositionen og udløser trykfoden. Motor og borepatronen er ophængt i føringer, som sammen med en ekscenterskive udfører en vandret bevægelse (også benævnt slaglængde) 

Udsugning

Ved alle træbearbejdningsmaskiner som under brug udvikler støv der kan indåndes, skal maskinen være forsynet med punktudsugning.
Ved langhulsboremaskiner er støvmængden afhængig af:

 • Maskintype
 • Bortype
 • Materialet der bearbejdes
 • Bearbejdningshastigheden
Fakta
Det er en konkret vurdering i hvert tilfælde om langhulsboremaskinen skal være forsynet med punktudsugning eller ej.

Indretning - Fremføringssystem

På langhulsboremaskiner forstås fremføringssystemet som bordplanet. Dette bevæges altid ud og ind - og frem og tilbage alt efter maskinens konstruktion.
Maskinen kan være med manuelt betjent bevægelse af bordplanet.
Bordplanet kan også være indrettet med en pneumatisk cylinder, som automatisk bevæger dette. Processen udløses med en fodpedal eller en trykknap.
Bordplanet skal være indrettet med holdeanordninger, til fastholdelse af emnet under bearbejdning.
Modeller med automatisk fremføring er altid udstyret med automatiske holdeaggregater.
Modeller med manuel fremføring kan have enten manuelt betjente eller automatiske holdeaggregater.

man_trykfod.jpgaut_trykfod.jpg

Fodpedal og trykknap

Fodpedalens/ trykknappes funktion er at aktiverer den automatiske bevægelse af bordplanet.
Når pedalen/ knappen aktiveres går:

 1. Trykanordning ned
 2. Bordplanet føres frem
 3. Bordplanet føres retur
 4. Trykanordning tilbage

Når pedalen/ trykknappen slippes, skal arbejdscyklusen afbrydes, og maskinen skal gå tilbage til udgangsstillingen. Ellers skal der være monteret en anden stopanordning, der ved aktivering afbryder cyklusen.
Trykknappen skal sikres mod utilsigtet aktivering ved inddækning eller ved at være konstrueret med en krave. Fodpedalen skal være sikret mod utilsigtet aktivering, i form af en indkapsling så der kun er adgang til pedalen fra en side
Pedalen kan være flytbar og skal til en hver tid placeres hensigtsmæssig, så der er fuld overblik over maskinen og arbejdsprocessen.

Fakta
Er pedalen flytbar må den under anvendelse ikke kunne flytte sig utilsigtet, hvilket kan ske ved en fastgørelse - eller ved at pedalen har en passende tyngde evt. kombineret med et skridsikkert underlag

Sikkerhed – Afskærmning værktøj

Boreaggregater skal være forsynet med afskærmning som forhindre det er muligt, at komme i kontakt med boreværktøjet når maskinen er startet. Læs mere om generelle principper for afskærmning under afsnittet om generelt arbejdsmiljø. boreværktøj, emner eller dele deraf må ikke kunne udslynges og være til fare for sikkerheden.

Fakta
Når maskinen befinder sig i udgangsposition skal borekassen være fuldstændig afskærmet, således der ikke er mulighed for at komme i kontakt med roterende borespindler og bor

Sikkerhed – Afskærmning bevægelige dele

Læs mere om generelle principper for afskærmning af bevægelige dele under afsnittet om generelt arbejdsmiljø. Borepatronen skal være afskærmet, og det må ikke være muligt at komme i kontakt med den eller andre bevægelige dele når maskinen er startet.
På en halvautomatisk langhulsboremaskine skal det ligeledes sikres, at der ikke er klemningsfare ved det bevægelige bordplan.

Sikkerhed – Start-, stop- og bremseanordninger

Langhulsboremaskiner skal have spændingsfaldsudløser, som forhindrer, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt. Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen. Start- og stopindretning skal være let tilgængelig og sikret mod utilsigtet påvirkning, dette kan ske ved:

 • At startknappen er forsænket, overdækket eller forsynet med krave
 • At drejafbryderen er forsynet med krave, medmindre konstruktionen eller placeringen hindrer utilsigtet påvirkning

Halvautomatiske langhulsboremaskiner og langhulsboremaskiner der er konstrueret med automatiske holdeanordninger skal være forsynet med nødstop.

Fakta
Langhulsboremaskinen skal være forsynet med bremse, hvis ikke boret standser senest 10 sekunder efter, at maskinen er afbrudt.
Gå til: