Mejselstemmemaskiner

Mejselstemmemaskinen er en maskine der anvendes til udstemning af huller til låsekasser i døre, taphuller i låge- og rammekonstruktioner.

Mejselstemmemaskinen fremstiller huller som er rektangulære.

Lari _brogi

Montering af stemmemaskiner

Maskinen skal være opsat

  • Hensigtsmæssigt under hensyn til plads og lysforhold
Fakta
Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være fastgjort således at den ikke kan flytte sig under arbejde.
Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion


Maskinen placeres på maskinsko eller vibrationsdæmpere, som sikre, at maskinen står plant og stabilt på underlaget, hvorved støj og vibrationer fra maskinen forhindres i at forplante sig til underlaget og lokalet. Maskinens driftstryk skal ligge på 6 – 8 atm.

Indretning - Konstruktion

Mejselstemmemaskiner er konstrueret på forskellige måder, afhængig af hvilken produktion de skal anvendes til. De meste anvendte typer er:

  • Vertikale stemmemaskiner
  • Horisontale stemmemaskiner
  • Række stemmemaskiner
  • NC-CNC styrede stemmemaskiner

Vertikale stemmemaskiner


Vertikal_stemmer.jpgDen vertikal stemmemaskine er konstrueret til udstemning af låsekasser i dørrammer, endvidere er maskinen egnet til stemning af huller, både indenfor møbel og bygningskomponenter. De vertikale stemmemaskiner består af en maskinkonsol, hvor den øverste del af maskinen består af motor og ekscenter som samlet kaldes stemmeaggregatet.

Stemmeaggregatets bevægelse er justerbar ud/ind, for placering af hullerne og op/ned, for bestemmelse af huldybden. På frontsiden af konsollen monteres bordanlæg, hvorpå karm-/rammeemner oplægges, der kan yderligere være monteret anlæg til brede emner, for eksempel dørplader.

Generelt for begge bordanlæg er, at de kan justeres i højde og der er monteret pneumatisk stopanordning på bordanlægget. På bordanlægget monteres linealer, hvorpå der kan monteres længdestop.

Horisontal stemmemaskine

Horisontal_stemmer.jpgDen horisontale stemmemaskine er konstrueret til stemning af huller, både indenfor møbel og bygningskomponenter.

De horisontale stemmemaskiner består af en maskinkonsol, hvor den horisontale stemmeaggregat er monteret. Stemmeaggregatets bevægelse er justerbar ud/ind, for bestemmelse af dybden på hullerne, og op/ned for placering af hullerne i forhold til emnetykkelsen.

På bordplanet er monteret holdeaggregat for emnerne, som bliver holdt op mod et fast forland.

Til overtrykket er holdecylindrene monteret på en ramme, her kan cylindrene justeres sidevers. På siden af konsollen monteres linealer, hvorpå der kan monteres længdestop. 

Rækkestemmemaskine

Rækkestemmemaskinen er opbygget til karm-/rammekonstruktioner, hvor der skal stemmes huller til sprosser og poster. Rækkestemmemaskinen består af en maskinseng, hvorpå der er monteret et bordplan til oplægning af emner og et føringssystem til stemmeaggregaterne, der kan justeres/indstilles sidevers. Antal af stemmeaggregater bestemmes af produktionen.

Sidetryk og holdeanordningen er monteret på bordplanet.

NC-CNC styrede stemmemaskiner

De programmerbare stemmemaskiner er opbygget til udstemning af huller til karm-/rammekonstruktioner indenfor møbel-og bygningsindustrien.

Stemmemaskinernes opbygning og virkemåde kan være meget forskellig.

Der er typer, hvor bordplanet er fast og med ét stemmeaggregatet som er programmerbar i stemmedybde/hullængde og placering af hullerne.

En anden type er, hvor stemmeaggregatet er fastmonteret og bordplanet position er programmerbar for placering af hullerne, hullernes dybde, samt længden på hullerne.

NC_stemmer.jpg

Stemmeaggregat

Indstilling.jpgVed indstilling af stemmeaggregater, er det generelt for alle typer, at der er monteret med en ekscenter på motoren, som sammen med et ophæng får værktøjet til at udfører stemmebevægelser.


Længden af hullet kan justeres ved at dreje motorakslen i forhold til ekscenteren.

Foran på motorhuset sidder en skala, som anvendes til hullets længde indstilling. Stemmeaggregatet på de vertikale maskiner sidder i en kulisseføring, derved kan man med et håndtag flytte aggregatet ud og ind. Som stop ved ud og ind positionen anvendes revolverhoved systemet.

Dette system anvendes, hvor der skal stemmes dobbelthuller med én stemmemejsel. Ligeledes kan stemmeaggregatet flyttes sidevers, dette anvendes, hvor der er behov for større stemmelængde end udsvinget på stemmemejslet også her anvendes revolverhoved systemet. 

Indretning - Fremføringssystem

Fremføringssystemet på mejselstemmemaskinerne er forskellige, afhængig af, om det er vertikal- eller horisontaltypen. De vertikale maskiner er manuel betjente maskiner, her fremføres stemmeaggregatet via håndtag, som udløser holdecylinder og trykfod, samt starter mejselens rotation.

De horisontale-, række- og NC-CNC stemmemaskiner er halvautomatiske maskiner, hvor stemmesekvensen, startes via en fodpedal eller en startknap.

Sikkerhed – Afskærmning værktøj

Alle bearbejdningsaggregater skal være forsynet med afskærmning, der forhindre, at du eller andre, kan komme i kontakt med værktøjet. Både når maskinen er i drift, under opstilling og prøvekørsel.

På de vertikale stemmemaskiner er der på afskærmningen omkring ekscenteren og stemmemejslen monteret en sikkerhedsafbryder. Denne sikre at maskinen kun kan starte når afskærmningen er monteret. Læs mere om generelle principper for afskærmning under afsnittet om generelt arbejdsmiljø.

Fakta
Værktøj, værktøjsdele, emner eller dele deraf må ikke kunne udslynges og være til fare for sikkerheden.

Sikkerhed – Afskærmning bevægelige dele

Læs mere om generelle principper for afskærmning af bevægelige dele under afsnittet om generel arbejdsmiljø. NC-CNC styrede stemmemaskiner skal være forsynet med eks. hegn, lysbom/gitre, kontaktmåtter og lign. således at der ikke er adgang til maskinens bevægelige dele, når denne er i drift.

masterwood.jpg

Sikkerhed – Start-, stop- og bremseanordninger

Mejselstemmeren skal have spændingsfaldsudløser, der forhindre, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt. Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen. Start- og stopindretning skal være let tilgængelig. Startindretningen skal være sikret mod utilsigtet påvirkning, dette kan ske ved:

  • At startknappen er forsænket, overdækket eller forsynet med krave
  • At drejafbryderen er forsynet med krave, medmindre konstruktionen eller placeringen hindrer utilsigtet påvirkning
Fakta
Stemmemaskiner skal være forsynet med nødstop
Gå til: