Overfræser

Den stationære overfræser er en af de ældre maskintyper der anvendes indenfor møbelindustrien. Overfræseren er konstrueret til at fremstille huller, noter, false og profiler, både lineær og i kontur efter en skabelon. scmR9.jpg

Montering af stationær overfræser

Maskinen skal være opsat

  • Hensigtsmæssigt under hensyn til plads og lysforhold
Fakta
Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være fastgjort således at den ikke kan flytte sig under arbejde.
Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion

Stationære overfræsere kræver ikke en speciel forankring og kan opstilles overalt. Maskinen kan placeres på maskinsko, som sikre, at maskinen står plant og stabilt på underlaget, hvorved støj og vibrationer fra maskinen forhindres i at forplante sig til underlaget og lokalet. .

Indretning - Konstruktion

fremtreksruller.jpgOverfræseren er kendetegnet ved at den anvender høje omdrejningstal ved bearbejdningen, normalt fra 12000 til 32000 omdrejninger pr. minut.

Dette er nødvendigt på grund af de små værktøjsdiametre der arbejdes med.

Overfræseren består af en maskinseng, der er konstrueret som et stativ, der bøjer ind over et maskinbord. Enkelte overfræsere er indrettet med en fremføringsvalse i bordplanet.

Motor og spindel

Øverst på stativet er motoren med værktøjsspindlen anbragt i en kulisseføring. Denne kan ved hjælp af en fodpedal eller trykluft bevæges op og ned. Motoren kan endvidere drejes til vandretliggende stilling og fastlåses i alle stillinger mellem 0 og 90 grader, dog vil bevægelsen i kulisseføringen altid være vertikal

Dybdeindstilling

revolverhoved.jpgDybdeindstillingen justeres med et revolverhoved, hvor det ved hjælp af stilskruer er muligt at finindstille til forskellige dybder På den nederste del af maskinsengen er anbragt et bordplan, der ved hjælp af et håndhjul manuelt kan hæves og sænkes. 

Kopistift 

 kopistift.jpgCentreret under motoren er der under bordplanet monteret holder for kopistift. Kopistiften kan her fastlåses i alle højder, så den passer til den arbejdsopgave der skal udføres.

Værktøjsoptagelse

patron_freser.jpgFræseværktøjerne optages i maskinen med Morse konus II

Der findes forskellige patronsystem til opspænding af bor og fræseværktøjer. Blandt andet findes der et sæt ekscenterpatroner for anvendelse af enkeltskærsværktøjer, der er unik for overfæseren (se mere under afsnittet om skaftværktøjer).

Fodpedal

Fodpedalens funktion er at sænke og hæve motoren og dermed fræseværktøjet op og ned.

Fakta
På maskiner hvor der anvendes trykluft til at hæve og sænke motoren, skal fodpedalen være sikret mod utilsigtet aktivering i form af en indkapsling af pedalen, der kun giver adgang til denne fra en side

Er pedalen flytbar skal den placeres så operatøren har fuldt overblik over maskinen og arbejdsprocessen når pedalen betjenes.

Indretning - Fremføringssystem

De fleste overfræsere er til manuelt fremføring af emner og skabeloner De overfræsere, hvor der indbygget en fremføringsvalse til fremføring af emner eller skabeloner, fremfører emner eller skabelonen automatisk forbi værktøjet.

Fakta
Ved manuelt fremføring skal man altid fremfører det emne der skal bearbejdes mod værktøjets omløbsretning

Sikkerhed – Afskærmning værktøj

afskermning.jpgBearbejdningsspindlen skal være forsynet med afskærmning som forhindre, at det er muligt at komme i utilsigtet kontakt med værktøjet når maskinen er startet.

Sikkerhed – Afskærmning bevægelige dele

Ud over værktøjet er der normal ingen bevægelige dele der kræver speciel afskærmning på en stationær overfræser.

Er overfræseren forsynet med en fremføringsvalse skal denne være afskærmet så det ikke er muligt utilsigtet at komme i kontakt med denne.

Sikkerhed – Start-, stop- og bremseanordninger

Overfræseren skal have spændingsfaldsudløser, som forhindrer, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt. Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen.

Start- og stopindretning skal være let tilgængelig. Startindretningen skal være sikret mod utilsigtet påvirkning, dette kan ske ved:

  • At startknappen er forsænket, overdækket eller forsynet med krave
  • At drejafbryderen er forsynet med krave, medmindre konstruktionen eller placeringen hindrer utilsigtet påvirkning

Overfræseren skal være forsynet med nødstop.

Fakta
Overfræseren skal være forsynet med bremse, hvis ikke værktøjet standser senest 10 sekunder efter, at maskinen er afbrudt.
Gå til: