Anvendelse

Pladesavene anvendes til opdeling af hele plader til mindre formater, indenfor møbel og inventar fremstilling.

Fakta
 • Der skal altid være adgang til en letforståelig brugsanvisning på dansk.
 • Brugsanvisningen skal beskrive / illustrere maskinens funktion og hvordan den betjenes.
 • Brugsanvisningen skal indeholde advarsler om særlige risici, samt anvisninger på, hvordan relevant sikkerhedsudstyr skal anvendes.
 • Brugsanvisningen er et værktøj, der medvirker til at sikre, at operatøren er bevidst om maskinens funktion og betjening.

Arbejdsfunktioner

Lodret pladesav

Bjælken, hvorpå savaggregatet er monteret kan positioneres og fastlåses i hvilken som helst position, i hele savens længderetning, dette kan ske efter en måleskala. Savaggregatets vandring op og ned på vangen kan positioneres og fastlåses i hvilken som helst position, i hele bjælkens højde, dette kan ske efter en måleskala

Savaggregatet kan kippes fra 0 til 90 grader til vandret skæring af pladematerialer, i hver position er der fast stop og låseanordning Savaggregatet er ophængt på et føringssystem som bestemmer skæredybden på klingen. savaggregat.jpg
Klingens udgangsstillingen over pladematerialet. Efter start, bevæger den sig ned i snitdybden, denne bevægelsen er ofte pneumatisk styret.

Snithøjden på pladesavene er for 250 mm klinger ca. 55 mm og for klinger på 300 mm er snithøjden ca. 80 mm. Savaggregater med forridseklinge anvendes til forarbejdning af melamin og finerbelagte plader

Vandret pladesav

Savaggregatet er indstillelig i højde, afhængig af, hvor mange plader der forarbejdes ad gangen Savaggregatets vandrette vandring kan indstilles i forhold til pladebredder. Savaggregater med forridseklinge kan kippe op, eksempelvis når der skæres bordplader med rund forkant.

Det forreste oplæggerbord er i de fleste tilfælde forsynet med et luftbord, som dermed letter ilægningen af pladematerialet Det bageste maskinbord er udstyret med ruller, for at lette fremføringen af pladerne.

Gribe og fremføringsarmene er justerbare sideværts, så de altid kan tilpasses pladestørrelsen De store pladeopskæringsanlæg anvender automatisk ilægningssystemer og afstablingssystemer.

vandret_sav.jpg

Opstilling

Klargøring af arbejdspladsen

Før opstillingen påbegyndes skal arbejdspladsen klargøres således at opstilling af maskinen kan foregå fuldt forsvarligt

 • Der skal være opryddet omkring pladeopdelingsmaskinen
 • Udsugningen og lysforhold skal være i orden, så operatørerne har ordentligt udsyn til maskinen og arealet omkring denne
 • Savklinger skal være skarpe, der skal anvendes skærefaste handsker under håndtering af klinger.
 • Spindelringe og flanger skal være originale dele, som er anvist af leverandøren
 • Savklinge, spindelringe og flanger skal inden montering gøres rene for urenheder, og det kontrolleres at de ikke er beskadiget på nogen måder.
Fakta
Håndværktøjer må ikke være slidte eller defekte, slidt værktøj har dårlig greb og kan derfor miste grebet om bolte og møtrikker, og derved forårsage skade.

Inden prøvekørsel

Inden prøvekørsel foretages følgende procedure:

 • Hovedafbryderen skal være afbrudt og sikret mod aktivering
 • Klinger monteres, kontroller omløbsretningen
 • Skærehøjden indstilles
 • Kontroller at alle afskærmninger er korrekt monteret inden maskinen startes
 • Kontroller at nødstop virker, inden arbejdet påbegyndes
 • Når indstillingen er afsluttet, skal alle løsnede skruer og håndtag efterspændes
 • Opdages der fejl og mangler på pladesaven undervejs, rapporteres dette så snart fejlen/fejlene opdages
 • Maskinen må ikke startes før alle fejl er udbedret.

stop.jpg

Prøvekørsel

Inden opstart af maskinen skal du altid kontrollere:

 • at udsugningsanlægget er startet og at det har tilstrækkelig effekt
 • at skærehøjden er indstillet til korrekt højde
 • at klingerne kan drejes let rundt, uden berøring af nogen maskindele
 • at pladerne kan passerer uhindret igennem maskinen
Fakta
Efter prøvekørsel anbringes diverse håndværktøj og måleværktøj på deres faste plads ved maskinen.
Vær særlig opmærksom på ikke at bære beklædningsgenstande, der kan være årsag til ulykker

Drift

Under drift gælder følgende forhold:

 • Under drift skal arbejdsområdet til stadighed holdes ryddelig og rengjort.
 • Kontroller altid at pladeemnerne kan fremføres sikkert igennem pladesaven
 • Kontroller emnet inden du starter med at bearbejde det, kasser altid defekte emner
 • Operatørens påklædning må ikke være løsthængende, ligeledes er langt og løsthængende hår ikke tilladt
 • Under drift holdes der løbende kontrol med klingernes tilstand
 • Der må aldrig foretages indgreb eller justeringer når maskinen er i drift
 • Maskinen må ikke forlades uden at den er stoppet, og aldrig før at alle bevægelige dele står helt stille

lodret_sav1.jpg

Vedligehold

Generelt skal pladesave altid vedligeholdes efter de forskrifter, der findes i den for maskinen tilhørende brugsanvisning. En grundig rengjort maskine er af stor betydning for sikkerheden. Regelmæssig rengøring har også en positiv indvirkning på maskinens funktion og holdbarhed. Derfor bør maskinen dagligt rengøres ved støvsugning.

Husk at der ikke må anvendes trykluft til rengøring. Ved reparationer og lignende skal hovedafbryderen være frakoblet og låst, så opstart af maskinen ikke kan ske utilsigtet.

Derudover skal man være opmærksom på følgende forhold:

 • nødstop skal afprøves inden arbejdet påbegyndes
 • at der ikke er støj fra lejer og bevægelige dele
 • at lejer, bevægelige dele og justeringsanordninger er rengjorte og smurte i henhold til anvisningerne i maskinens brugsanvisning.
 • at bremserne kan standse savklingerne senest 10 sekunder efter maskinen er afbrudt - eller at der ikke er adgang til klingerne inden de står stille. Dette afprøves inden arbejdet påbegyndes.
 • at de elektroniske forbindelser er ubeskadigede
 • at spændingsfaldsudløseren fungerer
Gå til: