Pladesave og opskæringsanlæg

pladesave.jpgMaskinerne er konstrueret til pladeopskæring indenfor møbel- og inventarproduktion Der anvendes hovedsagelig to typer pladesave, afhængig af produktionens omfang:

  • Lodrette pladesave
  • Vandrette pladesave

Begge typer er konstrueret til opdeling af store pladeformater til mindre råformat eller til færdig format.

Montering

Maskinen skal være opsat Hensigtsmæssigt under hensyn til plads og lysforhold

Fakta

Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være fastgjort således at den ikke kan flytte sig under arbejde

Maskinen skal være forsynet med udsugning, der effektivt fjerner støv og spåner fra bearbejdningsprocessen

Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion

Maskinen kan placeres på maskinsko, som sikre, at maskinen står plant og stabilt på underlaget, hvorved støj og vibrationer fra maskinen forhindres i at forplante sig til underlaget og lokalet.

Indretning - Konstruktion

Lodret pladesav

Den lodrette pladesav består af et maskinstativ, hvorpå der er monteret en lodret bjælke, der kører på føringer i savens længderetning. På bjælken er savaggregatet monteret på føringer, som kan køre klingen op og ned, så den kan udføre lodret snit

Savaggregatet kan endvidere kippes 90 grader til vandret position, så den kan udføre vandrette snit

På nogle typer er savaggregater bestykket med forridser

I den nederste kant på maskinstativet er monteret transportruller, som letter fremføringen af pladematerialerne

Pladesavens oplægningsflade kan være udført med flytbare sektioner eller med én stor oplægningsflade, hvor der er inotet hårdttræslister eller kunststof skinner. På nyere typer maskiner, er der i savens oplægningsflade indbygget spånudsugning Som ekstraudstyr kan der monteres et smigskæringsanlæg, som er justerbar i snitvinkel mellem -45 og +45 grader

Vandrette pladesave

Den vandrette pladesav er opbygget omkring et savmodul, som består af en maskinseng, hvorpå savaggregatet er monteret, over maskinsengen er trykbjælken monteret.

Savaggregatets bevægelse er vandret, og den er monteret i et føringssystem som betyder, at skærenøjagtigheden bliver meget stor. De fleste vandrette pladesave er monteret med forridser, som gør dem velegnet til formatskæring af pladematerialer der er belagt med finer, melamin og laminater Foran maskinsengen er oplægningsbordet placeret og bag maskinsengen er rullebanesystemet og gribe/fremføringssystemet monteret.

Den vandrette pladesav kan, afhængig af typen klare snithøjder mellem 70 til 200 mm. Den vandrette pladesav kan tilkobles ilæggersystemer og fratagesystemer, afhængig af kapacitetsbehov

vandret_sav1.jpg

Fremføringssystem

Lodret pladesav

Savaggregatets vandring igennem pladematerialet, såvel lodret som vandret, er normalt manuelt betjent.

Vandret pladesav

Afhængig af maskintype er der forskellige metoder til fremføring af pladematerialerne. De meste anvendte er:

  • Den manuelle type, hvor pladerne ilægges og fremføres manuelt mod stop
  • Den automatiske type, hvor pladerne automatisk bliver fremført efter de indtastede skæremål
  • Den fuldautomatiske type, som styres af data fra en computer - benævnes ofte som et optimeringsanlæg.
    Anlægget kan ud fra indlæste mål beregne færdige skæremål, der giver optimal udnyttelse af pladerne.

Sikkerhed – Afskærmning værktøj

Lodrette pladesave

afskaermning1Savaggregatet skal være forsynet med afskærmning som forhindrer, at du eller andre, kan komme i kontakt med klingen, når maskinen er startet.

Vandrette pladesave

På vandrette pladesave fungerer trykbjælken som afskærmning af savaggregatet.

Fakta
Værktøj, værktøjsdele, emner eller dele deraf må ikke kunne udslynges og være til fare for sikkerheden

Sikkerhed – Afskærmning bevægelige dele

På lodretstående pladesave forstås de bevægelige dele som savaggregatet, der skal være forsynet med afskærmning som forhindre, at du eller andre, kan komme i kontakt med klingen, når maskinen er startet.

På automatiske pladesave forstås de bevægelige dele som griberne og fremføringsenheden der flytter emnerne når maskinen er i drift. Disse skal være forsynet med en afskærmning der forhindre det er muligt at komme i kontakt med dem, når maskinen er startet.

På automatiske pladesave er hele området med de bevægelige dele ofte afskærmet, som fremhævet med gult på billedet herunder afskaermning2Læs mere om generelle principper for afskærming af bevægelige dele i Vejledningsmappen for Træ- og Møbelindustrien (side 8)

Sikkerhed – Start-, stop- og bremseanordninger

Pladesavene skal have spændingsfaldsudløser, som forhindrer, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt. Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen. Start- og stopindretning skal være let tilgængelig.

Startindretningen skal være sikret mod utilsigtet påvirkning, dette kan ske ved:
-At startknappen er forsænket, overdækket eller forsynet med krave.
- At drejafbryderen er forsynet med krave, medmindre konstruktionen eller placeringen hindrer utilsigtet påvirkning.

Pladeopskæringssavene skal være forsynet med nødstop. Nødstoppet skal være placeret indenfor operatørens rækkevidde.

Fakta
Pladeopskæringssavene skal være forsynet med bremse, hvis klingerne ikke standser senest 10 sekunder efter, at de er afbrudt.
Efterløb på aggregaterne må maksimalt være 10 sekunder.
Gå til: