Sinkemaskiner

omeg 750_ junget.gifEn sinkemaskine er en specialmaskine som anvendes til samlingssystemer af f.eks. skuffer, kassetter, korpus osv.

Sinkemaskinen fås i forskellige udførsler - både manuelle og automatiske. Antallet af spindler varierer normalt fra 1 til 25 spindler. 

Montering af sinkemaskine

Maskinen skal være opsat

  • Hensigtsmæssigt under hensyn til plads og lysforhold
Fakta
  • Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag således at den ikke kan flytte sig under arbejde.
  • Maskinen skal være forsynet med udsugning, der effektivt fjerner støv og spåner fra bearbejdningsprocessen
  • Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion

Maskinen kan placeres på maskinsko, som sikre en plan og stabilt opsætning på underlaget, og støj og vibrationer fra maskinen forhindres i at forplante sig til underlaget og lokalet.

Indretning - Konstruktion

Sinkemaskinens konstruktion er meget forskelligt afhængig af antal af spindler. Generelt er alle sinkemaskiner udstyret med fræsespindel for montering af sinkefræser, og med stopanordninger for emner i både højre og venstre side

Maskiner med en spindel

En én spindlet sinkemaskine består af et maskinstativ, hvorpå motor med værktøjsoptagelsen er monteret på vandrette føringssystemer. På maskinstativet er der påbygget lodret og vandret holdesystem til emnerne. På de mindre ældre enkeltspindlede sinkemaskiner er holdeaggregatet, indrettet med manuelt excentriske spændesystem. På alle de nyere typer, er det pneumatiske holdecylindre, som holder emnerne på plads under bearbejdningen.

De nyere typer kan være programmerbare. 

omeg f11 _ junget_bag.jpg

Maskiner med flere spindeler

De større flerspindlede sinkemaskiner består af en kraftig maskinkonsol, hvor motor og holdesystemet til emnerne er indbygget i selve konsollen.

De nyere typer er programmerbare.

Indretning - Fremføringssystem

Sinkemaskinen er normalt betjent, ved manuelt ilægning og fremføring af sinkefræseren efter en skabelon. På nyere typer sinkemaskiner arbejder sinkefræseren efter et automatisk NC-styret program, men også her foregår ilægning og udtagning af emner manuelt. omeg f11 _ junget_for.jpg

Afskærmning værktøj

Alle sinkeaggregater skal være forsynet med afskærmning der forhindre, kontakt med sinkeværktøjet. Afskærmningen skal altid være monteret når sinkeaggregaterne anvendes. Afskærmningen skal også sikre at værktøjsdele, emner eller dele deraf ikke kan udslynges og være til fare for sikkerheden.

Fakta
Når maskinen befinder sig i udgangsposition skal den være afskærmet, således der ikke er mulighed for at komme i kontakt med roterende spindler og sinkeværktøjer

Afskærmning bevægelige dele

På en sinkemaskine forstås de bevægelige dele som maskinbordet eller sinkeaggregatet, alt efter maskinens konstruktion - samt aggregaterne der holder emnerne fast under bearbejdning. Disse skal være afskærmet således det ikke er muligt at komme i klemme, når maskinen er i drift, under opstilling og ved prøvekørsel

Adgangen til motor og transmission skal sikres med fast afskærmning, der kun kan fjernes ved hjælp af værktøj, eller en afskærmning med elektrisk lås, der ikke kan åbnes før alle bevægelige dele står stille.

Læs mere om generelle principper for afskærmninger i afsnittet om generelt arbejdsmiljø.

Start-, stop- og bremseanordninger

Sinkemaskinen skal have spændingsfaldsudløser, der forhindre, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt. Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen. Start- og stopindretning skal være let tilgængelig. Startindretningen skal være sikret mod utilsigtet påvirkning, dette kan ske ved:

  • At startknappen er forsænket, overdækket eller forsynet med krave.
  • At drejafbryderen er forsynet med krave, medmindre konstruktionen eller placeringen hindrer utilsigtet påvirkning.

Sinkemaskinerne skal være forsynet med nødstop

Fakta
Sinkemaskinen skal være forsynet med bremse, hvis sinkefræserne ikke standser senest 10 sekunder efter, at der er afbrudt for maskinen.
Gå til: