Stoletapper

balestrini_sts.jpgStoletappemaskinen er en af møbelindustriens specialmaskiner. 

Maskinen er konstrueret til fremstilling af tappekonstruktioner og anvendes hovedsagelig indenfor møbelproduktion.


Maskinen kan fremstille forskellige tapper lige fra cirkulære til afrundede rektangulære tapudformninger.
Under forarbejdningen bliver tapperne skåret/fræset i længde, samt afrundet i bredden.

Montering af stoletapper

Maskinen skal være opsat

  • Hensigtsmæssig under hensyn til plads og lysforhold
Fakta
  • Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være fastgjort således at den ikke kan flytte sig under arbejde
  • Maskinen skal være forsynet med udsugning, der effektivt fjerner støv og spåner fra bearbejdningsprocessen
  • Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion

Maskinen kan placeres på maskinsko, der sikre, at maskinen står plant og stabilt på underlaget, hvorved støj og vibrationer fra maskinen forhindres i at forplante sig til underlaget og lokalet.

Indretning

Stoletappemaskinen er opbygget på en kraftigt maskinkonsol, motor og fræseophænget er indbygget i konsollen.

Stoletappemaskinen kan leveres som dobbeltsidet, denne type kan fremstille tapper i begge ender samtidig, tappeaggregaterne kan individuelt indstilles

Bordplaner

De fleste stoletappemaskiner er indrettet med to bordplaner, til forarbejdning af en højre og venstre side i én bearbejdningscyklus

Hvert bordplan kan individuelt indstilles i højde, sideværts og kipning i begge retninger, derudover kan sideanslaget indstilles i grader. På hvert bordplan er der monteret holdecylindre. bordplaner.jpg

Fræsespindlen

Fræsespindlen har en sideværts vandring og er indrettet til cirkulære bevægelse, som bestemmer tykkelsen og længden på tapperne

På andre maskintyper er det bordplanerne der har sideværts vandring, samtidig med at fræsespindlerne bevæger sig cirkulært

Indretning - Fremføringssystem

Efter manuelt ilægning af emne og start, bevæger motorophænget sig automatisk sideværts og i cirkulære bevægelse, skiftevis fra det ene bordplan til det andet. fremfoering.jpg

Sikkerhed – Afskærmning værktøj

afskaermning.jpgBearbejdningsspindlen skal være forsynet med afskærmning som forhindrer, at du eller andre, kan kommer i kontakt med værktøjet, når maskinen er i drift, under opstilling og prøvekørsel. Læs om generelle principper for afskærmning under afsnittet om generel arbejdsmiljø.

Sikkerhed – Afskærmning bevægelige dele

De bevægelige dele skal være afskærmet således det ikke er muligt at komme i klemme, når maskinen er i drift, under opstilling og ved prøvekørsel.

Adgangen til motor og transmission skal sikres med fast afskærmning, der kun kan fjernes ved hjælp af værktøj, eller en afskærmning med elektrisk lås, der ikke kan åbnes før alle bevægelige dele står stille.

Læs om generelle principper for afskærmning af bevægelige dele i det generelle afsnit om arbejdsmiljø.

Sikkerhed – Start-, stop- og bremseanordninger

Stoletapperen skal have spændingsfaldsudløser, som forhindrer, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt. Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen. start_stop_knapper.jpgStart- og stopindretning skal være let tilgængelig. Startindretningen skal være sikret mod utilsigtet påvirkning, dette kan ske ved:

  • At startknappen er forsænket, overdækket eller forsynet med krave
  • At drejafbryderen er forsynet med krave, medmindre konstruktionen eller placeringen hindrer utilsigtet påvirkning
  • Stoletappemaskinen skal være forsynet med nødstop
Fakta
Stoletappemaskinen skal være forsynet med bremse, hvis værktøjet ikke standser senest 10 sekunder efter, at de er afbrudt.
Efterløb på værktøjet må altså maksimalt være 10 sekunder.
Gå til: