Tykkelseshøvl

S630e_main.jpg
Tykkelseshøvlen anvendes til høvling af træet til nøjagtige tykkelser og bredder. Læs mere om tykkelseshøvle i vejledningsmappen for Træ og Møbelindustrien (side 100)  

Klik på billedet herunder for at se et eksempel med to tykkelseshøvlecasadei_RH51_ikon.jpg

Montering af tykkelseshøvl

Maskinen skal være opsat

  • Hensigtsmæssig under hensyn til plads og lysforhold
Fakta
  • Maskinen skal være opstillet på et plant og stabilt underlag og være fastgjort således at den ikke kan flytte sig under arbejde
  • Maskinen skal være forsynet med udsugning, der effektivt fjerner støv og spåner fra bearbejdningsprocessen
  • Maskinen skal til enhver tid være monteret i henhold til maskinfabrikantens opsætningsinstruktion

Maskinen kan placeres på maskinsko, der sikre, at maskinen står plant og stabilt på underlaget, hvorved støj og vibrationer fra maskinen forhindres i at forplante sig til underlaget og lokalet.

Indretning - Konstruktion

Tykkelseshøvlen er en kraftig, lukket maskine, hvor bordplanet kan hæves og sænkes i forhold til den ønskede emnetykkelse Enkelte typer er indrettet til placering i kombination med andre maskiner.

Her er bordplanet fast og hele overdelen indstilles til den ønskede emnetykkelse. Herved bevares bordhøjden i forhold til de andre maskiner Bordplanet kan være indrettet med én til to hjælperuller, for at lette fremføringen af emnerne

Justering af emnetykkelsen kan foretages manuelt eller mekanisk

På tykkelseshøvlen er rundkutteren overliggende, så træet bearbejdes på oversiden.

Forrest i maskinen er placeret en tilbageslagssikring, som er leddelt og udformet således, at træet ikke kan slynges tilbage mod operatøren. Tilbageslagssikringen skal være forsynet med stop, så den ikke kan gå forbi sin nederste stilling. Tilbageslagssikringer, der kan hæves med hånden, skal gå tilbage til normal stilling, så snart hånden slipper

Omkring rundkutteren er der monteret trykbjælker. Den forreste trykbjælke er leddelt og den bageste er fast. Efter den bageste trykbjælke sidder én eller to udtræksvalser, der kan være glatte valser eller stålvalser vulkaniseret med gummi. hovl_forside.gif

Se video sekvens om tykkelseshøvlens konstruktion 

Indretning - Fremføringssystem

Emnerne fremføres af fremføringssystemet fra ilægningssiden, og gennem maskinen til fratagningssiden.

Fremføringsvalser

Fremføringsvalserne skal være riflede leddelte stålvalser der er fjederbelastede, således at de automatisk indstiller sig til emnernes tykkelser med det fornødne tryk.

Enkelte fremføringsvalser er en fast riflet stålvalse der er fjederbelastet.leddelt_fremfoeringsvalser.jpg

Udtræksvalser

udtraeksvalse.jpgTykkelseshøvle kan have én eller to udtræksvalser og valserne kan være glatte stålvalser eller stålvalser vulkaniseret med gummi. Udtræksvalser er drevet sammen med fremføringsvalsen, anvendes til at føre træet ud af tykkelseshøvlen

Trykbjælker 

 forreste_trykbjaelke.jpgTrykbjælkerne har til formål at presse emnerne ned mod bordplanet så tæt på rundkutteren som muligt. 


Den forreste trykbjælke er leddelt og trykker ensartede på emner, der ikke er ensartet i tykkelse. Den bageste trykbjælke er lige og glat som trykker emnerne ned mod bordplanet efter tykkelseshøvling. Begge trykbjælker er udformet som spånhætte og leder spånerne op til udsugningsstudsen

Undervalser

undervalser.jpgPå nogle tykkelseshøvle er der indlejret to undervalser i arbejdsbordet. De er placeret direkte under fremtræksvalserne og deres funktion er at lette fremføringen af emner.

Valserne er stilbare i højden og deres indstilling er afhængig af det materiale der bearbejdes:

  • Til høvling i blødt træ stilles valserne 0,3 mm over bordet
  • Til høvling af hårdt træ stilles valserne 0,1 mm over bordet

Sikkerhed – Afskærmning værktøj

sikkerhedslaas.jpgSkærmen over rundkutteren skal nå mindst 80 mm ud over kutterens skærecirkel og skal være lukket på siderne. Skærmen kan udformes som spånhætte med studs for afsugning af spåner.

Adgangen fra sugestuds til kutteren skal effektivt være forhindret ved blokering i sugestudsen, dog skal blokeringen ikke hindre spånernes frie passage.

En anden løsning kan være at forlænge maskinens sugestuds så det fysisk ikke er muligt at nå ned til kutteren. Værktøj, værktøjsdele, emner eller dele deraf må ikke kunne udslynges og være til fare for sikkerheden.

Fakta
Afskærmning omkring rundkutteren skal være indrettet således, at de ikke kan åbnes eller fjernes, før rundkutteren står helt stille

Sikkerhed – Afskærmning bevægelige dele

Fremføringssystemet skal være afskærmet således, at der ikke er mulighed for klemningsfare. Dette sikres ved hjælp af stoplineal et beskyttelsesgardin eller lign. Afskærmningen skal være udformet således at den effektivt sikrer mod utilsigtet indtrængning til fareområder. Den skal endvidere være konstrueret således at maskinen enten stopper hvis afskærmningen fjernes, eller forbliver låst indtil maskinen er stoppet helt.

Maskiner der er forsynet med afskærmning som stopper maskinen, når de åbnes, skal være konstrueret således at maskindelen er stoppet helt inden det er muligt at nå ind til fareområdet.

Sikkerhed – Start-, stop- og bremseanordninger

start_stop.jpgTykkelseshøvlen skal være forsynet med stopanordning, der forhindre, at bordplanet kan hæves så meget, at det kommer i berøring med rundkutteren Tykkelseshøvlen skal have endvidere være forsynet med spændingsfaldsudløser, som forhindrer, at den utilsigtet går i gang efter spændingsfald eller strømsvigt. Indkobling skal ske i nærheden af startindretningen. Start- og stopindretning skal være let tilgængelig. Startindretningen skal være sikret mod utilsigtet påvirkning, dette kan ske ved:

  • At startknappen er forsænket, overdækket eller forsynet med krave
  • At drejafbryderen er forsynet med krave, medmindre konstruktionen eller placeringen hindrer utilsigtet påvirkning
  • Tykkelseshøvlen skal være forsynet med nødstop
Fakta
Tykkelseshøvlen skal være forsynet med bremse, hvis rundkutteren ikke standser senest 10 sekunder efter, at den er afbrudt.
Gå til: