Båndpudser
Bestem dig for en pudseopgave du vil bruge til at aflægge prøven efter
Du skal finpudse mindst et emne
Lav en skitse i feltet herunder over emnet du vil pudse og vis på denne, hvilken flade du vil pudse.
Vis skitsen til din instruktør og få godkendt opgaven.
Aftal med instruktøren hvilken båndpudser der skal anvendes.
Klargør emnet til pudsning. Hvis du skal bruge andre maskiner for at gøre dette, skal du også have kørekort til dem. Er der maskiner du ikke har kørekort til må du tage dette først.
Vælg korrekt pudsebånd der passer til finpudsning
Opstil båndpudseren funktions- og sikkerhedsmæssigt korrekt i forhold til skitse
Få godkendt opstillingen hos instruktøren inden igangsætning
Instruktøren ser dig pudse et eller evt. flere emner

Instruktøren bedømmer herefter om du har bestået opgaven ud fra to primære kriterier :
- Din håndtering af de emner der bearbejdes og din betjening af maskinen
- Hvordan opgaven er løst i forhold til skitsen / beskrivelsen
Begge punkter vurderes ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv

Prøven er udskrevet  
Når instruktøren har godkendt prøven, kvitterer elev og instruktør herfor på dette dokument.
Dokumentet opbevares herefter af skolen eller virksomheden, som dokumentation for at prøven er bestået.
Instruktøren er ansvarlig for at resultatet registreres på elevens kørekort.
Eleven er selv ansarlig for at det kørekort han/hun bærer altid er opdateret i forhold til de prøver der er bestået.