Dyvelboremaskine
Bestem dig for et emne du vil bruge til at aflægge prøven efter.
Du skal foretage en boring af et emne der overholder givne mål. Lav en målsat skitse over det eller de emner du vil bore i boksen herunder og indtegn placeringen af huller på emnet..
- Vis skitsen til din instruktør og få godkendt opgaven.
- Aftal med instruktøren, hvilken dyvelboremaskine der skal anvendes.
Klargør evt emnet til opgaven. Hvis du skal bruge andre maskiner for at gøre dette skal du også have kørekort til dem. Er der maskiner du ikke har kørekort til må du tage dette først.
Opstil dyvelboremaskinen sikkerhedsmæssigt korrekt i forhold til skitse.
Få godkendt opstillingen hos instruktøren inden igangsætning.
Instruktøren ser dig bore et eller evt. flere emner.

Instruktøren bedømmer herefter om du har bestået opgaven ud fra to primære kriterier :
- Din håndtering af de emner der bearbejdes og din betjening af maskinen
- Hvordan opgaven er løst i forhold til skitsen / beskrivelsen
Begge punkter vurderes ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv

Prøven er udskrevet  
Når instruktøren har godkendt prøven, kvitterer elev og instruktør herfor på dette dokument.
Dokumentet opbevares herefter af skolen eller virksomheden, som dokumentation for at prøven er bestået.
Instruktøren er ansvarlig for at resultatet registreres på elevens kørekort.
Eleven er selv ansarlig for at det kørekort han/hun bærer altid er opdateret i forhold til de prøver der er bestået.