Kantpudser
Bestem dig for en pudseopgave du vil bruge til at aflægge prøven efter.
Lav en skitse i feltet herunder over emnet / emnerne du vil pudse og vis på denne, hvilken kant / kanter du vil pudse
Vis skitsen til din instruktør og få godkendt opgaven
Aftal med instruktøren hvilken kantpudser der skal anvendes
Klargør emnet til pudsning. Hvis du skal bruge andre maskiner for at gøre dette, skal du også have kørekort til dem. Er der maskiner du ikke har kørekort til må du tage dette først
Vælg korrekt pudsebånd der passer tilopgaven
Opstil båndpudseren funktions- og sikkerhedsmæssigt korrekt i forhold til skitse
Få godkendt opstillingen hos instruktøren inden igangsætning
Instruktøren ser dig pudse et eller evt. flere emner

Instruktøren bedømmer herefter om du har bestået opgaven ud fra to primære kriterier :
- Din håndtering af de emner der bearbejdes og din betjening af maskinen
- Hvordan opgaven er løst i forhold til skitsen / beskrivelsen
Begge punkter vurderes ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv

Prøven er udskrevet  
Når instruktøren har godkendt prøven, kvitterer elev og instruktør herfor på dette dokument.
Dokumentet opbevares herefter af skolen eller virksomheden, som dokumentation for at prøven er bestået.
Instruktøren er ansvarlig for at resultatet registreres på elevens kørekort.
Eleven er selv ansarlig for at det kørekort han/hun bærer altid er opdateret i forhold til de prøver der er bestået.