Korpuspresse
Bestem dig for en opgave du vil bruge til at aflægge prøven efter.
Du skal sammenlime et emne betsående af mindst fire dele.
Lav en skitse i feltet herunder over emnet du vil sammenlime.
Vis skitsen til din instruktør og få godkendt opgaven.
Aftal med instruktøren hvilken korpuspresse der skal anvendes.
Klargør emnet til sammenlimning. Hvis du skal bruge andre maskiner for at gøre dette, skal du også have kørekort til dem. Er der maskiner du ikke har kørekort til må du tage dette først.
Vælg korrekt limtype, pressetryk og pressetid i forhold til opgaven.
Opstil korpuspressen funktions- og sikkerhedsmæssigt korrekt i forhold til skitse.
Få godkendt opstillingen hos instruktøren inden igangsætning.
Instruktøren ser dig sammenspænde et eller evt. flere emner.

Instruktøren bedømmer herefter om du har bestået opgaven ud fra to primære kriterier :
- Din håndtering af de emner der bearbejdes og din betjening af maskinen
- Hvordan opgaven er løst i forhold til skitsen / beskrivelsen
Begge punkter vurderes ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv

Prøven er udskrevet  
Når instruktøren har godkendt prøven, kvitterer elev og instruktør herfor på dette dokument.
Dokumentet opbevares herefter af skolen eller virksomheden, som dokumentation for at prøven er bestået.
Instruktøren er ansvarlig for at resultatet registreres på elevens kørekort.
Eleven er selv ansarlig for at det kørekort han/hun bærer altid er opdateret i forhold til de prøver der er bestået.