Multisav - lamelskæring
Vælg en opgave til at aflægge prøven efter.
Du skal foretage en lamelskæring hvor en eller flere planker skal skæres i lammeler i en given bredde.
Lav en målsat skitse over det emne du vil bearbejde i boksen herunder.
Vis skitsen til din instruktør og få godkendt opgaven.
.Aftal med instruktøren hvilken multisav der skal anvendes.
Opstil multisaven funktions- og sikkerhedsmæssigt korrekt i forhold til skitse. Kontroller at klingerne passer til opgaven samt at de er indstillet og monteret korrekt.
Få godkendt opstillingen hos instruktøren inden igangsætning.
Instruktøren ser dig skære en eller evt. flere planker i lameller.

Instruktøren bedømmer herefter om du har bestået opgaven ud fra to primære kriterier :
- Din håndtering af de emner der bearbejdes og din betjening af maskinen
- Hvordan opgaven er løst i forhold til skitsen / beskrivelsen
Begge punkter vurderes ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv

Prøven er udskrevet  
Når instruktøren har godkendt prøven, kvitterer elev og instruktør herfor på dette dokument.
Dokumentet opbevares herefter af skolen eller virksomheden, som dokumentation for at prøven er bestået.
Instruktøren er ansvarlig for at resultatet registreres på elevens kørekort.
Eleven er selv ansarlig for at det kørekort han/hun bærer altid er opdateret i forhold til de prøver der er bestået.