Pladesav lodretstående
Vælg en plade du kan skære i emner.
Lav en målsat skitse over emnet du vil skære.
Vis skitsen til din instruktør og få godkendt opgaven
Aftal med instruktøren hvilkenpladesav der skal anvendes.
Opstil pladesaven funktions- og sikkerhedsmæssigt korrekt i forhold til din skitse - kontroller at klingen er korrekt monteret.
Få godkendt opstillingen hos instruktøren inden igangsætning.
Instruktøren ser dig bearbejde et eller evt. flere emner.

Instruktøren bedømmer herefter om du har bestået opgaven ud fra to primære kriterier :
- Din håndtering af de emner der bearbejdes og din betjening af maskinen
- Hvordan opgaven er løst i forhold til skitsen / beskrivelsen
Begge punkter vurderes ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv

Prøven er udskrevet  
Når instruktøren har godkendt prøven, kvitterer elev og instruktør herfor på dette dokument.
Dokumentet opbevares herefter af skolen eller virksomheden, som dokumentation for at prøven er bestået.
Instruktøren er ansvarlig for at resultatet registreres på elevens kørekort.
Eleven er selv ansarlig for at det kørekort han/hun bærer altid er opdateret i forhold til de prøver der er bestået.