Rundsav - længdeskæring
Bestem dig for et emne du vil bruge til at aflægge prøven efter.
Du skal foretage en længdeskæring hvor emnet skal være afkortet vinkelret, samt en hvor emnet skal være i smig. Lav en målsat skitse over det emne du vil bearbejde i boksen herunder.
Vis skitsen til din instruktør og få godkendt opgaven.
Aftal med instruktøren hvilken formatrundsav der skal anvendes.
Klargør evt emnet til afkortning. Hvis du skal bruge andre maskiner for at gøre dette skal du også have kørekort til dem. Er der maskiner du ikke har kørekort til må du tage dette først.
Opstil formatrundsaven funktions- og sikkerhedsmæssigt korrekt i forhold til skitse. Kontroller at klingen passer til opgaven samt at den er monteret korrekt - ellers monteres ny klinge.
Få godkendt opstillingen hos instruktøren inden igangsætning.
Instruktøren ser dig skære et eller evt. flere emner i længde.

Instruktøren bedømmer herefter om du har bestået opgaven ud fra to primære kriterier :
- Din håndtering af de emner der bearbejdes og din betjening af maskinen
- Hvordan opgaven er løst i forhold til skitsen / beskrivelsen
Begge punkter vurderes ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv

Prøven er udskrevet  
Når instruktøren har godkendt prøven, kvitterer elev og instruktør herfor på dette dokument.
Dokumentet opbevares herefter af skolen eller virksomheden, som dokumentation for at prøven er bestået.
Instruktøren er ansvarlig for at resultatet registreres på elevens kørekort.
Eleven er selv ansarlig for at det kørekort han/hun bærer altid er opdateret i forhold til de prøver der er bestået.