Beregning af sniteffekt

Formel

Ps.gif

Betegnelse

Ps = Sniteffekt i Kw
Pm= Motor effekt i Kw (Ps + 10 % = Pm)
Ksm = Specifik skærekraft i Kg/mm2 (findes i diagram)
h = Skæredybde i mm
b = Skærebredde i mm
S= Fremføringshastighed i m. pr min.

Illustration

sniteffekt.gif
Gå til: