Udtryk

Transmission
n0 = Motoromdrejninger er det antal omdrejninger motoren drejer rundt per minut.
d0 = Motorremskive diameter er diameteren målt på den remskive der er monteret på motorens spindel.
d1 = Maskinremskive diameter er diameteren målt på den remskive der er monteret på maskinens spindel.
n1 = Maskinomdrejninger er det antal omdrejninger maskinens spindel drejer rundt per minut. transsision.gif
Bearbejdning
D = Værktøjsdiameter er diameteren på værktøjet i mm.

n = Omdrejninger er det antal omdrejninger maskinens spindel drejer rundt per minut.
V = Skærehastighed er den hastighed værktøjet tilbagelægger i m/sek, målt på den største diameter på værktøjet. n_V_D.gif
S = Fremføringshastighed er den hastighed emnet der bearbejdes bevæges forbi værktøjet målt i meter per minut.

fremfoering.gif

Z = antal skær er det antal skær der er på værktøjet

Sz = Fremføring pr skær er et udtryk for, hvor stor en afstand det emne der bearbejdes, er bevæget mellem hver gang et skær der har været i indgreb, Fremføring per skær måles i mm.

S-Sz.gif

h = Skæredybde er hvor meget materiale der fræses af i dybden, af det emne der bearbejdes. Skæredybden måles i mm.

b = Skærebredde er hvor meget materiale der fræses af i bredden, af det emne der bearbejdes. Skærebredden måles i mm.

skaerehb.gif

k = Kutterslagsdybden er den forskel der er mellem toppen og bunden af et kutterslag. Kutterslagsdybden måles i mm.

kutterslagdybde.gif

m = Middelspåntykkelsen er den gennemsnitlige tykkelse på de spåner der bortfræses. Middelspåntykkelsen måles i mm.

middelspaan.gif

Ksm er den kraft der skal til for at udføre en given arbejdsopgave. Ksm værdien er afhængig af hvilket materiale der bearbejdes og om der arbejdes på langs er på tværs af træets fibre. Ksm værdien måles i Kilo per kvadrat mm. ksm_lille.gif
Motoreffekt for opgave
Ps = Sniteffekten er den effetk målt i hk /kW, der skal til for at udføre en given opgave

Pm = Motoreffekten er den effetk målt i hk/kW, motoren skal yde for at udføre en given opgave. Der regnes med sniteffekten + 10% som er det anslåede effekttab i forbindelse med transmissionen (overførelsen af effekt fra motoren til værktøjet)
sniteffekt.gif
Gå til: