Rundsavsklinger

Rundsavsklinger benyttes på flere forskellige maskintyper og til flere forskellige operationer. Da savklingerne typisk er konstrueret til konkret arbejdsopgaver, er det vigtigt af hensyn til sikkerheden at benytte en savklinge, der svarer til den arbejdsopgave der skal løses.

HW-klinger

HW-klinger, består af selve stambladet er fremstillet i hærdede stålplader og hårdtmetalplatter der er påloddet de enkelte tandstød.

Klingediameter

Diametre på klinger bestemmes ud fra forskellige faktorer som materialets tykkelse og beskaffenhed samt maskinens omdrejningstal.
Fakta
Ved skæring af massive materialer skal ca. 10 % af klingens diameter være over det materiale, som bearbejdes.
Ved pladeskæring uden anvendelse af forridseklinger skæres i toppen af klingen.

Klingetykkelse

Stambladets tykkelse bestemmes ud fra diameteren samt det materiale, som klingen skal bearbejde.

Stabiliteten aftager med tykkelsen.
Fakta
  • Tynde klinger anvendes ofte i forbindelse med længdeskæring, da disse er materialebesparende.
  • Tykke klinger anvendes i forbindelse med tværskæring og formatskæring, hvor der ønskes stor stabilitet.

Tandantal

Tandantallet afhænger af klingediameteren, klingetykkelsen, emnets fremføringshastighed samt emnets tykkelse og beskaffenhed.
Fakta
Ved længdeskæring af massivt træ anvendes et mindre antal tænder end ved tvær- og pladeskæring.

Tandantallet må vælges således, at der mindst er én tand i indgreb, når der ønskes et glat snit. Dette er dog ikke muligt ved tynde materialer.

Ved blødt træ fylder savspånerne ca. 6-8 gange så meget som den faste snitmasse. Ved hårdt træ fylder savspånerne ca. 3-5 gange så meget som den faste snitmasse.

Når der bearbejdes blødt træ er der derfor behov for et større spånrum.

Snitbredde

Klingen skal kunne skære sig fri i snittet, derfor skal platten der danner skæret være 0,8-1,0 mm bredere end stambladets tykkelse.

Under skæring vil en rundsavsklinge altid vibrere. Dette vil i praksis medføre, at den faktiske snitbredde bliver større end den teoretiske.

HW-klingers frigangsvinkler

SV = spånvinkel (også standvinkel)

Denne vinkel har stor betydning for skæreresultatet og for standtiden på klingen. Spånvinklen skal være størst til bearbejdning i bløde træsorter og mindst til tværskæring, af hårde træsorter og skæring i pladematerialer. Spånvinklen kan ofte være negativ ved tværbearbejdning.

KV = kilevinkel

Denne vinkel har betydning for klingens standtid. Vinklen er mindst ved bearbejdning af bløde træsorter og størst til tværskæring, hårde træsorter og skæring i pladematerialer.

FV =frivinkel

Denne vinkel bør ikke være mindre end 10°. I de fleste tilfælde er frivinklen 15°.
Fakta
Jo mindre frivinklen er, jo større er gnidningsmodstanden (friktionen), når klingen skærer i materialet.

NV = nakkevinkel

Det er vinklen på stambladet bag hårdmetalplatten.

TV = topslibevinkel

Denne slibevinkel har betydning for snitkvaliteten og standtiden for klingen. Ved skæring i pladematerialer er vinklen ofte 0° for at få stor standtid som muligt.

Vinklen er størst ved tværskæring og længdeskæring, da de skarpe spidser skærer fibrene over frem for at skrabe. Ud over de allerede nævnte topslibevinkler er der flere muligheder for at kombinere HW-klingens topslibevinkler, afhængig af hvilke materialer der bearbejdes.

Vedligeholdelse af HW-klinger

Slibning bør finde sted, inden slitagefasen overstiger ca. 0,1 mm. Dette kan kontrolleres med en lup eller ved at få lyset til at reflekterer på skæret
For sen slibning forårsager let skår i skæret , og i forbindelse med den store slitagefas sal der bortslibes uforholdsmæssigt meget hårdmetal. Derved bliver den samlede stand for klingen meget lille. Slibning af stambladet bag hårdmetalplatten er nødvendig, men dog kun når frivinklen ved stambladet og hårdmetalplatten krydser hinanden. Der findes to metoder til slibning af stambladet
  • Nakkevinklen slibes ca. 5° større end frivinklen
  • Stambladet slibes maks. 0,5 mm under hårdmetalplatten
De fleste HW-platter er dimensioneret i forholdet 1 til 3, dette vil sige, at under vedligeholdelse af HW-klinger bortslibes 1/3 på spånvinklen og 2/3 på frivinklen. Ved overholdelse af denne regel opnås en optimal udnyttelse af HW-plattens samlede standtid.
Fakta
Platter må ikke slibes mindre end 1 mm i højde og tykkelse

Ved slibning er det af stor betydning, at klingens bestående vinkler overholdes. Ved ændring af disse vinkler ændres klingens egentlige egenskab. Desuden reduceres klingens standtid, og der er risiko for tandbrud.

Vedligeholdelse af hulslebne tænder

Til slibning af HW-hultænder anvendes diamantslibestifter. Slibestiftens diameter skal afpasses efter skærebredden på HW-klingen. Ved valg af diameter på slibestiften kan man med god tilnærmelse anvende følgende regel:
Slibestiftens diameter = Skærebredde * 2 +1mm Hulslibningen foretages på tandbrystet i hele HW-plattens længde.

DP klinger

Diamanttypen der anvendes til værktøjer er DP (polykrystalisk diamant). DP bliver fremstillet og platteformet under højt tryk og ved høj temperatur.

På en grundplatte af hårdtmetal påsintres diamantkornene med kobolt som bindemiddel. Resultatet bliver et superhårdt skæremateriale, hvis standtid afhængig af det bearbejdede materiale og af de parameter hvorunder værktøjet arbejder, ligger omkring 100 til 300 gange længere end HW-værktøjer. For at sikre værktøjets skær ikke alt for nemt slås i stykker, er det vigtig, at kilevinklen på værktøjets enkelte skær er så stor som muligt, omkring 68 – 77°

DP-værktøjs spånvinkel ligger omkring 5 -10° og frivinklen på 8 -12°. Dette giver den længste standtid.

Dobbelttappperklinger

På dobbelttappere anvendes en kombination af to klingetyper til formatskæringen af emner.

Først anvendes en forridseklinge, der laver et forsnit under og bagpå emnet der bearbejdes. Dette skal modvirke den udflosning, der ellers ville opstå på emnerne ved den efterfølgende bearbejdning med spånfræsegarniture. Spånfræsegarnituren laver et savsnit samtidig med, at den fræser det overskudsmaterialer der findes ud over savsnittet til spåner

Forridseklinge

Forridseklinger til dobbelttappere er HW-klinger. De fleste maskiner kører med diametre på 180-200 mm. Klingens skærevinkler bestemmes ud fra det materiale, som bearbejdes.

Til forridser anvendes for det meste klinger med fladtand, som giver den længste standtid. Ensidet skråtslebne tænder kan med fordel anvendes til massivtræsskæring, da tandens spidser bedre skærer træfibrene over. Ridseklinge med hurtigvekselsystem
Der findes flere systemer for hurtigt værktøjsskift uden anvendelse af nøgler og lignende hjælpemidler. Et system er ridseklinge med hurtigvekselsystem. Ridsesavklingen og savklingeflangen monteres som en enhed på spindelflangen og holdes fast ved hjælp af et løftestangssystem, der er fjederbelastet, mens værktøjet holder stille, og centrifugalkraftbelastet, mens det er i gang.

Spånfræsegarniture

Spånfræseren anvendes til formatskæring og knusning af overskudsmaterialer. Spånfræserens diametre ligger mellem 200-350 mm.

Spånfræseren består af en HW-klinge. Klingens tandantal og topslibevinkel afpasses til det materiale, som skal bearbejdes. HW-klingen monteres på en flange, hvori der er monteret knusesegmenter.

Der er forskellige måder at affræse overskudsmaterialet på. Det kan være ved tapfræsning eller lige affræsning.
Gå til: