Værktøjsstandard DS/EN 847- 1

Det europæiske fællesskab har vedtaget en værktøjsstandard, EN 847-1, som alle EU-lande skal overholde. Standarden tager udgangspunkt i den tyske BG-TEST metode, da den har vist sig at reducere antallet af arbejdsulykker med skærende værktøjer væsentligt. Kravene i EN 847 henvender sig hovedsagelig til konstruktører og producenter af skærende værktøjer til træindustrien.

Producenten skal overholde fastlagte konstruktions- og testkrav samt en standard for mærkning af værktøjer. Denne mærkning skal følges af brugeren af værktøjet. Disse nye krav har gjort, at der er ændret i mange af de "gamle" betegnelser, som før var gældende for skærende værktøjer. Men der er også bibeholdt mange betegnelser, som før blev brugt i det tyske BG-TEST sikkerhedssystem for træbearbejdningsværktøjer. Standarden behandler fræseværktøjer (boring, skaft og indbyggede akser) samt rundsavsklinger.
Fakta
Standarden EN 847-1 gælder ikke for bor, enkeltskærsfræser, hvor skærediameteren ikke overskrider 16 mm, eller værktøjer, der bruges ved en drejebænk.
Standarden omhandler definitioner for følgende fire grupper af roterende skærende værktøjer:
  • Massivt værktøj
  • Fastbestykket værktøj
  • Værktøj med udskiftelige skær / sammensat værktøj
  • Værktøjssæt

Massivt værktøj

Massivt værktøj er værktøj, der er fremstillet, så det er selve værktøjskroppen, der skærer. Det kaldes også et rundformet værktøj, og er et værktøj, der er fremstillet i massiv LS eller HS (se mere om ståltyper i afsnittet om stålkvaliteter). Der er helt specielle forhold ved slibning af et rundformet værktøj. Værktøjet kan være fremstillet som et MAN- eller et MEC-værktøj.

Fastbestykket Værktøj

Et fastbestykket værktøj er fremstillet af en massiv, hærdet jernklump, der er drejet i profil. Profilen skal støtte den skærende platte, som har den færdige profil.

Platten kan være fremstillet i forskellige stålkvaliteter afhængig af, hvad der skal bearbejdes. Fordele ved et fast værktøj er, at det kan tåle en høj omdrejningshastighed, og at det har stor spånvolumen.
Fakta
Denne værktøjstype kan tage en meget kraftig spån, uden risiko for vibrationer og brud.
Værktøjet kan være fremstillet som et MAN- eller et MEC-værktøj.

Værktøj med udskiftelige skær

Værktøj med udskiftelige skær er et værktøj, der er opdelt med ét eller flere udskiftelige skær; vendeplatte / skære- platte, støtteplatte, kile / spånbryder, afviserplatte.

Skæreplatten kan være fremstillet i forskellige stålkvaliteter. Værktøjet kan være fremstillet som et MAN- eller et MEC- værktøj. Sammensatte værktøjer er værktøjer, der består af én eller flere dele, som spændes sammen til en massiv helhed uden risiko for udslyngning.

Der er to typer af sammensatte værktojer.
  • med friktionssammenføjning
  • med formsammenføjning.
Fakta
Formsammenføjning er den mest sikre sammenføjning, da der skal være en mekanisk låst forbindelse mellem løsdele, så der ikke er risiko for udslyngning.

Manuel fremføring

Manuel fremføring omfatter manuel fastholdelse og/eller føring af arbejdsemner eller af maskinelementer med værktøj.

Manuel fremføring omfatter også anvendelse af manuelt betjent slæde, på hvilken arbejdsemnet fast- holdes eller fastspændes manuelt, samt anvendelse af aftagelig fremføringsenhed/-apparat. Aftageligt fremføringsapparat er en fremforingsmekanisme, der kan fjernes fra arbejdspositionen uden brug af værktøjer eller specialudstyr.

Værktøjet skal overholde krav om, at skærets maksimale fremspring i forhold til værktøjskroppen ikke er større end 1,1 mm.

Der stilles også bestemte krav til et MAN-værktøj angående spånrumsvidden / -volumen (Smaks.) og værktøjsdiameter(di), for at det må bruges til manuel fremføring.

Mekanisk fremføring

Mekanisk fremføring omfatter en fremføringsmekanisme til arbejdsemner eller værktøj, der er integreret i maskinen, og som under bearbejdning mekanisk fastholder og fremfører arbejdsemnet eller et maskinelement med værktøj Her er tale om maskintyper som kehler, dobbeltapper, kantlimer, enkelttapper med automatisk slædefremføring osv.
Fakta
Fordelen ved at bruge et MEC-værktøj er, at der kan tages en stor spån på grund af den større tilladte spånvolumen.

Værkøjsstandard DS/EN 847- 2

Denne europæiske standard definerer det maksimale omdrejningstal for et skafteværktøj til overfræsere bestemt ud fra værktøjets udformning og opspænding på maskine.

Efter denne standard, skal der på alle skafteværktøjer være en mærkning på værktøjets skaft der angiver :
  • det maksimale fremspring i forhold til klemmebøsning og omløbermøtrik
  • det maksimale excentriske udsving, der er tilladt, når det er opspændt på maskinens spindel.
Skaftematerialet på overfræserværktøjer med lige skaft skal have en diameter, der stemmer overens med værktøjets diameter og snitbredde. For at sikre sig mod havari skal skaftværktøjer og værktøjer med konus overholde det maksimale omdrejningstal, der svarer til den bearbejdning, som værktøjet skal udføre.
Gå til: