Tjekliste maskiner

Herunder kan se et eksempel på en tjekliste, der kan anvendes i forbindelse med risikovurdering af en maskine.

Ønsker I at anvende tjeklisten i jeres virksomhed, kan den downloades i word format.

Maskintype:
Dato
Maskinfabrikat:
 
Intern maskinnummer:
Element
Krav
JA
NEJ
Brugsanvisning Er der en brugsanvisning til maskinen?
 
 
Har  operatørene adgang til brugsanvisningen?
 
 
Er brugsanvisningen på dansk ?
 
 
 
Sikkerheds-afbryder Er der en sikkerheds- eller hovedafbryder der kan aflåses på maskinen, og virker den?
 
 
 
Nødstop Er der monteret nødstop på maskinen?
 
 
Kan nødstopppet eller nødstoppene aktiveres fra operatørenes betjeningspladser?
 
 
Stopper  værktøjer og alle bevægelige dele når nødstoppet aktiveres?
 
 
 
Bremse Er der en bremse på maskinen, som kan standse værktøjerne på højst 10 sekunder efter at et stop er
 
 
 
Afskærmning Er der monteret afskærmning der hindre utilsigtet kontakt og beskytter mod udlsyngning ved:
Værktøjer
 
 
Emneindløb
 
 
Emneudløb
 
 
Bevægelige dele
(kæder, tandhul,og lign.)
 
 
Holdeanordninger
 
 
Er afskræmningerne forsvarligt fastgjort?
 
 
Er maskinen sikret så den ikke kan startes uden at afskræmninger er forsvarligt monteret?
 
 
 
Adgangssikring Hvis maskinen er forsynet med en adgangssikring i form af gitter, lysybom, trædemåtter, sikkerhedslås eller lignende er det så muligt at omgå denne sikring?
 
 
 
Opstilling Er maskinen indrettet så den kan indkøres og indstilles med alle afskærmninger korrekt monteret?
 
 
 
Vedligehold Kan maskinen rengøres og smørres på en sikker og forsvarlig vis?
 
 
 
Udsugning Er maskinen forsynet med udsugning, der fjerner støv og flygtige stoffer på forsvarlig vis?
 
 
 
Ergonomi Er det muligt at ilægge og fratage emner med en passende rækkeafstand ?
 
 
Er det muligt at ilægge og fratage emner i en passende arbejdshøjde?
 
 
Er pladsforholdene omkring maskinen (også til emner)  tilstrækkelige til at maskinen kan betjenes sikkert?
 
 
 
APV Er der udarbejdet APV på maskinen?
 
 
Ansvarlig for udbedring af problemer :
Slutdato for udbedring af problemer :
Gå til: